Visoka stručna škola

Visoka stručna škola je viši stepen obrazovanja nakon završene srednje škole, kombinuje teoriju i praksu i u tesnoj je saradnji sa privredom.

U okviru delatnosti visoke stručne škole, poslodavci uzimaju aktivno učešće kako u procesu planiranja, tako i u realizaciji obrazovanja. Tako se mogu videti na predavanjima, u projektima i na praksi (LIA).

Stalne promene potreba tržišta rada prati usklađivanje sadržaja i usmerenje obrazovanja. Stari se zamenjuju novima, kako bi se odgovorilo promenjenim potrebama za odgovarajućim stručnim profilima.

To znači da vi kao student, nakon završenog školovanja, uvek posedujete stručno znanje koje je aktuelno i atraktivno u privredi.       

Fakta

 • Većina ovih obrazovanja je besplatna i za sva možete tražiti potporu za školovanje.
 • Imate na raspolaganju 16 raznih obrazovnih oblasti i na stotine raznih stručnih smerova.
 • Pod LIA-om se podrazumeva da se obrazujete u stvarnom radnom okruženju, na nekom radnom mestu u privredi.   
 • Više stručno obrazovanje izvodi se od strane velikog broja obrazovnih ustanova (škola) širom zemlje.  
 • Obrazovanje izvode privatna obrazovna preduzeća, opštine, regionalne zajednice opština i univerziteti odnosno visoke škole.  
 • Ovo obrazovanje nadzire država i njegov kvalitet kontroliše Zavod za visoko stručno obrazovanje.   
 • Studenti visokih stručnih škola (YH) često dobiju posao neposredno po diplomiranju. 

Innehållsförteckning

Organizacija nastave

Molba za upis i prijem

Potpora za školovanje i školarina

Švedski kao stručni jezik

Stvarna sposobnost – verifikujte vaše iskustvo

Organizacija nastave

Visoko stručno obrazovanje pretežno kombinuje teoriju i praksu. Praksa se zove LIA i obavlja se na nekom konkretnom radnom mestu u privredi.      

U LIA-periodima obrazujete se na nekom konkretnom radnom mestu pod rukovodstvom poslodavca. To znači da vaša znanja iz škole dalje unapređujete u stvarnoj radnoj sredini. Već u toku školovanja stičete radno iskustvo i iskušavate se u svojoj struci. Također stičete i kontakte u privredi koji vam itekako mogu pomoći da neposredno po diplomiranju nađete posao. LIA je deo nastavnog plana i programa sa postavljenim ciljevima koje trebate postići. Sva obrazovanja na osnovu kojih stičete diplomu o završenoj visokoj stručnoj školi i za koja dobijate 400 YH-bodova (jednako dvogodišnjem studiju s punim vremenom) ili više, sadrže najmanje 25 procenata LIA. Obratite se školi koja će vas informisati o organizovanju LIA i veličini njenog udela u školovanju za koje ste zainteresovni.           

Nivo

Visoka stručna škola je vid obrazovanja koji sledi nakon završene srednje škole.

Trajanje školovanja

Većina YH-obrazovanja traje od jedne do dve godine.  

Sistem bodovanja

Trajanje školovanja izražava se u bodovima visoke stručne škole (YH-bod), tako da se za sedmicu studija s punim vremenom dobija 5 bodova. Za pola godine studija s punim vremenom dobija se 100 bodova, za godinu studija s punim vremenom 200 bodova, a za dve godine studija s punim vremenom dobija se 400 bodova.        

U donjoj tabeli prikazani su bodovi visoke stručne škole u odnosu na sistem bodovanja na univerzitetu i visokoj školi. Obratit pažnju da se jedino prikazuje trajanje obrazovanja, a ne i nivo obrazovanja.  

Trajanje obrazovanja Bodovi visoke stručne škole Bodovi visoke škole
0,5 godine 100 30
1 godine 200 60
2 godine 400 120
3 godine 600 180

Diploma

YH-obrazovanje može se okončati diplomom, ukoliko traje najmanje godinu dana. Ukoliko za vaše obrazovanje ne možete dobiti diplomu, izdaće vam se svjedočanstvo o završenoj školi.

U sistemu visoke stručne škole postoje dve vrste diploma:

 • Diploma visoke stručne škole
 • Kvalifikovana diploma visoke stručne škole  

 

Zavod za visoko stručno obrazovanje

Glavni zadatak Zavoda za visoko stručno obrazovanje je da se bavi pitanjima koja se odnose na visoko stručno obrazovanje u Švedskoj i da se pobrine da školovanja zadovoljavaju potrebe privrede za stručnim kadrom. Postoji posebni zakon i uredba kojima se uređuje delatnost ovog zavoda i školskih ustanova. Ovaj zavod vrši nadzor i razmatra pritužbe na školovanja za koja smo mi odgovorni. Također kontrolišemo kvalitet obrazovanja, bavimo se statistikom i pratimo rezultate tih obrazovanja.

Detaljnije informacije o Zavodu za visoko stručno obazovanje

Molba za upis i prijem

Ovdje ćete naći detaljnije informacije o predznanju koje vas kvalifikuje za upis, uslovima za upis i podnošenju molbe za upis.   

Da biste se mogli upisati u neku visoku stručnu školu, morate prvenstveno ispunjavati osnovni uslov predznanja koje vas kvalifikuje za upis. To praktično znači da morate imati završenu srednju školu ili tome slično.  

Značajan broj obrazovanja postavlja i uslov takozvanih specijalnih predznanja. To mogu biti zadovoljavajuće ocene iz nekih specijalnih srednjoškolskih predmeta ili određeno radno iskustvo.

Škole vrše upis svojih polaznika

Visoko stručno obrazovanje provodi veliki broj raznih obrazovnih ustanova (škola), koje same vrše upis na svoja obrazovanja. Sa pitanjima o podnošenju molbe za upis te uslovima za prijem na baš ono obrazovanje za koje ste vi zainteresovani, uvek se obratite školi direktno.    

Zadnji dan za podnošenje molbi za upis razlikuje se od škole do škole.

Sadržaj molbe za upis

Sadržaj vaše molbe za upis varira zavisno od škole do škole i obrazovanja do obrazovanja, pa navodimo nekoliko primera:   

 • Lično pismo
 • Uverenje o radu
 • Radni testovi

Precizne aktuelne informacije o svim važećim uslovima dobićete od aktuelnog obrazovnog aktera. 

Osnovni uslovi

Za sva obrazovanja traži se završena srednja škola ili tome slično. Pravila su dosta liberalna, tako da kandidati sa različitom pozadinom i iskustvom imaju mogućnost da zadovolje tražene uslove.

Vi ste kvalifikovani za prijem u neku školu ukoliko ispunjavati neki od sledećih uslova: 

 1. Imate srednju stručnu spremu iz srednje škole ili opštinskog obrazovanja za odrasle.    
 2. Imate švedsko ili strano obrazovanje koje odgovara uslovima iz tačke 1. 
 3. Imate prebivalište u Danskoj, Finskoj, Islandu ili Norveškoj, gde ispunjavate uslove za odgovarajuće obrazovanje.
 1. Da kroz švedsko ili strano obrazovanje, praktično iskustvo ili zahvaljujući nekim drugim okolnostima, ispunjavate uslove za ovakvo obrazovanje.

Tačka 4 govori nam o tome da se možete kvalifikovati i na neki drugi način, a ne samo kroz završenu srednju školu. Svako od nas ima neka iskustva i kompetencije. Jedan deo stiče se formalnim obrazovanjem, na primer srednje i visoko obrazovanje, ali i radom, aktivnostima u udruženjima i kursevima u slobodnom vremenu. To se zove stvarna sposobnost. 

Škola koju želite pohađati može vrednovati vašu stvarnu sposobnost. Škola može, na primer, provesti razne testove kako bi se utvrdilo da li vaša znanja odgovaraju predmetima srednje škole. Vrednovanje se može izvršiti na više načina. Postoji jedna specijalna metoda koja se zove validacija. 


Posebna predznanja

Kod znatnog broja obrazovanja traže se određena specijalna predznanja, zavisno od vrste obrazovanja. To može biti zahtev da imate zadovoljavajuće ocene iz jednog ili više predmeta iz nastavnog programa srednje škole. Da biste bili kvalifikovani za neko određeno obrazovanje, traži se ponekad radno iskustvo iz neke specijalne struke. Osim uslova koji se odnose na znanje i obrazovanje, ponekad se postavljaju i drugi uslovi, primerice posedovanje vozačke dozvole.

Obratite se školi kako biste se informisali o uslovima utvrđenim za obrazovanje za koje ste vi lično zainteresovani.

Mogućnosti prethodnog školovanja za sticanje znanja potrebnih za upis

Ukoliko ne ispunjavate uslove u smislu posedovanja specijalnih predznanja za neko obrazovanje, ponekad vam se može pružiti prilika da pohađate neko prethodno obrazovanje radi sticanja traženih predznanja. Kod obrazovanja koja postavljaju takve zahteve, naći ćete potrebne informacije pod naslovom "Särskilda förkunskaper" (”Specijalna predznanja”), na stranici na kojoj je dotično obrazovanje predstavljeno.    

Izuzetak od zahteva za posedovanje preduslova za upis

I u situacijama kada ne ispunjavate osnovne formalne uslove i uslov za posedovanje specijalnih predznanja, još uvek ima nade za prijem na željeno obrazovanje. Škola može, naime, napraviti izuzetak ukoliko smatra da je kandidat sposoban da pohađa obrazovanje i da radi u struci na koju se obrazovanje odnosi. Obratite se direktno školi da biste se informisali da li je takva mogućnost predviđena i za obrazovanje za koje ste vi zainteresovani.   

Poznavanje švedskog jezika

Ukoliko je vaš maternji jezik neki drugi a ne švedski, danski, farski, islandski ili norveški, vaše poznavanje švedskog jezika mora biti na takvom nivou, da ste u stanju pohađati nastavu. Škola je ta koja ceni i testira da li posedujete traženi nivo znanja jezika.

Akteri tržišta rada mogu postaviti uslov poznavanja specijalne stručne terminologije, pa vam se kao polazniku obrazovanja pruža mogućnost da radi sticanja ovakvih jezičkih dana pohađate obrazovanje ”švedski kao stručni jezik” (SMY). 

Odabir i prijem

U situacijama kada ima više kandidata koji ispunjavaju potrebne uslove nego slobodnih mesta u nekom obrazovanju, vrši se odabir kandidata. Način odabira i kriteriji koji se pri tome primenjuju,  razlikuju se od škole do škole.

Kriteriji za odabir mogu biti jedan ili više njih od niže navedenih:

 • Ocene
 • Posebno testiranje (pismeni test ili intervju)
 • Ranije obrazovanje
 • Radno iskustvo

Ukoliko imate pitanja o načinu odabira i kako se možete pripremiti, obratite se školi koja organizuje dotično obrazovanje. 

Potpora za školovanje i školarina

Za sva obrazovanja u okviru visokog stručnog obrazovanja, možete od CSN dobiti potporu za školovanje i većina ovih školovanja je besplatna.

Većina YH-obrazovanja je besplatna, ali ima jedan manji broj koji naplaćuje školarinu. Na svim školovanjima sami plaćate literaturu i ostali školski materijal, baš kao i na visokoj školi. Proverite uvek sve eventualne izdatke pre nego što se prijavite za neko školovanje.

Za sva školovanja možete od Centralnog saveta za stipendiranje i kreditiranje đaka i studenata (CSN) dobiti potporu za školovanje. To se odnosi i na LIA-periode (Učenje kroz rad) na nekom radnom mestu u stvarnom radnom okruženju.   

Da biste kao strani državljanin imali pravo na švedsku potporu za školovanje, morati ispunjavati određene uslove. Ti uslovi zavise od zemlje čiji ste državljanin.

Detaljnije informacije o potpori za školovanje naći ćete na web portalu CSN-a

 

Švedski kao stručni jezik

Akteri na tržištu rada mogu zahtevati poznavanje specifičnog stručnog jezika. Da biste stekli ovakva jezička znanja, možete kao student izučavati predmet švedski kao stručni jezik (SMY).    

Svrha izučavanja švedskog kao stručnog jezika je da steknete jezička znanja karakteristična bas za to zanimanje za koje se školujete. To vam onda može omogućiti lakše zapošljavanje nakon završenog školovanja.

Postupite ovako

Obratite se školi sa željom da vam se omogući pohađanje nastave švedskog kao stručnog jezika. Obrazovna ustanova (škola) ceni da li postoje uslovi za organizovanje takve nastave. SMY može izvoditi ili konzulenti koje ona angažuje.  

Kada škola sagleda postojanje potrebe i mogućnosti da može ponuditi SMY, podneće zahtev Zavodu za visoko stručno obrazovanje.   

Stvarna sposobnost – verifikujte vaše iskustvo

Ukoliko nemate neophodne ocene ili svedočanstva, verifikacija je jedan od načina da se kvalifikujete za neko obrazovanje. Kvalifikacija je također i jedan od načina da vam se priznaju delovi nekog obrazovanja.

Znanje i sposobnost možete steći kako formalnim obrazovanjem (na primer srednje ili visoko obrazovanje), tako i kroz rad, aktivnost u udruženjima ili neformalnim obrazovanjem (na primer neki kurs u  slobodnom vremenu). Vašu ukupnu, faktičnu sposobnost zovemo stvarnom sposobnošću, i verifikacija jedna od metoda za afirmaciju vaše stvarne sposobnosti. Pod verifikacijom se podrazumeva da se vaša znanja i sposobnosti sistematski inventiraju i vrednuju kroz razgovor i testiranje.   

Ispunite kriterije i bez formalnih ocena

 • I kada nemate ocene ili svedočanstva, verifikacija je jedan od načina da dokažete da posedujete neophodna predznanja stečena na neki drugi način, koja su uslov za neko obrazovanje. Popis aktuelnih obrazovanja možete naći na yrkeshogskolan.se, a onda kontaktirajte aktuelnu obrazovnu ustanovu radi verifikacije vašeg iskustva.   
 • Da li vam je potrebna srednja školska sprema kao uslov daljeg visokoškolskog obrazovanja? Obratite se prvenstveno vašoj opštini radi detaljnijih informacija. 

Iskoristite delove nekog obrazovanja  

I kada imate formalne ocene iz nekog ranijeg obrazovanja, možete verifikovati vaše stvarne sposobnosti, i na taj način skratiti vreme visokog stručnog školovanja na koje ste primljeni.   

Više informacija i puteva do cilja

Imajte na umu da postoji više organa i ustanova koji se bave verifikacijom, od kojih možete dobiti detaljnije informacije:

Zavod za školstvo:

Swedish National Agency for Education (Skolverket)

Zavod za zapošljavanje:

Swedish Public Employment Service (Arbetsförmedlingen)

Savet za univerzitetsko i visokoškolsko obrazovanje:

The Swedish Council for Higher Education (Universitets- och högskolerådet)

studera.nuSDG base logo