Europass

Om du vill studera eller söka arbete inom EU kan du få ett Europass-tillägg till din yrkeshögskoleexamen.

Europass-tillägget beskriver kort din utbildning och vilken yrkesroll du har blivit kvalificerad för. Tillägget gör det möjligt för personer i andra länder att förstå vad ditt examensbevis innebär och enklare för dig att söka arbete eller vidare studier inom EU.

Det är utbildningsanordnarens (skolans) ansvar att ta fram Europass-tillägg till ditt examensbevis. Prata med skolan om du vill ha Europass-tillägget.

Om Europass

Ett Europass gör att meriter och kvalifikationer kan beskrivas och värderas likvärdigt inom EU och består av olika dokument som beskriver dina färdigheter och kompetenser, till exempel Europass-tillägg, språkpass, meritlista och slutbetyg. 

Läs mer om Europass på Universitets- och högskolerådets webbplats Utbyten.se

Har du frågor eller synpunkter som rör Europass-tillägg till yrkeshögskoleutbildningar, kontakta oss på info@myh.se.