Svenska med yrkesinriktning

Arbetsmarknaden kan kräva att du har specifika yrkesinriktade språkkunskaper. För att få sådana språkkunskaper kan det vara möjligt för dig som studerande att få undervisning i svenska med yrkesinriktning (SMY).

Syftet med undervisning i svenska med yrkesinriktning är att du ska få de språkkunskaper som krävs för just det yrke du utbildar dig till. Det kan göra att du lättare får jobb efter din utbildning.

Så gör du

Kontakta skolan och berätta om ditt behov av undervisning i svenska med yrkesinriktning. Det är utbildningsanordnaren (skolan) som bedömer om det finns förutsättningar för undervisningen. SMY kan bedrivas av skolan själva eller av konsulter som skolan anlitar för undervisningen.

När skolan vet att behovet finns och ser att det är möjligt att erbjuda SMY, ansöker de om medel hos Myndigheten för yrkeshögskolan.

Information om SMY finns även på andra språk, läs mer under respektive språk på Other languages.