Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Längd, poäng och examen

De flesta YH-utbildningar är mellan ett och två år långa. Det finns två examina: Yrkeshögskoleexamen och Kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Utbildningarnas längd anges i yrkeshögskolepoäng (YH-poäng), där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 poäng ett års heltidsstudier, 400 poäng två års heltidsstudier osv.

Poängsystem

I tabellen kan du se yrkeshögskolepoäng i förhållande till poängsystemet på universitet och högskolor. Observera att det endast är längden på utbildningarna som redovisas, inte vilken nivå utbildningen motsvarar.

Utbildningens längd Yrkeshögskolepoäng Högskolepoäng
0,5 år 100 30
1 år 200 60
2 år 400 120
3 år 600 180

Tillgodoräknande

Poängsystemet inom yrkeshögskolan skiljer sig från det inom högskolan. Man kan inte per automatik tillgodoräkna sig poäng från en yrkeshögskoleutbildning om man senare vill läsa på högskolan. Det är upp till varje högskola att besluta om. 

Examen

För att en YH-utbildning ska kunna leda till en examen måste den vara minst ett år lång. Om din utbildning inte leder till en examen kan du få ett utbildningsbevis istället.

Det finns två examina inom yrkeshögskolan:

  • Yrkeshögskoleexamen
  • Kvalificerad yrkeshögskoleexamen

Vilken examen en utbildning leder till avgörs av vilken nivå den är knuten till inom det svenska kvalifikationsramverket SeQF.

En YH-utbildning kan ligga antingen på nivå 5 (yrkeshögskoleexamen) eller 6 (kvalificerad yrkeshögskoleexamen).

Som en jämförelse ligger gymnasieexamen på nivå 4 och examina från högskolan ligger på nivå 6, 7 och 8.

Läs mer om SeQF på myh.se