För arbetsgivare

Yrkeshögskolan finns för att du ska få rätt kompetens i rätt tid. Och det är du som bestämmer.

Du som är arbetsgivare eller jobbar med personalförsörjning kan ha stor nytta av yrkeshögskolan – arbetslivets egen utbildningsform.

Vi vet att bristen på rätt kompetens är det största hindret för tillväxt. Lösningen kan stavas yrkeshögskolan med en plattform för strategisk kompetensförsörjning som är unik.

Utbildningar tillkommer för att du som arbetsgivare har behov av en viss komptens.

Du kan utnyttja yrkeshögskolan på flera olika sätt:

 1. Du kan anställa
  Examinerade från yrkeshögskolan kan göra nytta från dag ett, eftersom de tränat för att klara av en specifik yrkesroll utifrån de behov och krav som finns just nu.
 2. Du kan ta emot LIA-praktikanter
  LIA (Lärande i arbete) är ett sätt att lära känna, testa och lära upp framtida anställda. Praktikanterna är motiverade och kan ge dig ny kunskap.
 3. Du kan sitta i en ledningsgrupp
  Alla utbildningar drivs av en ledningsgrupp där majoriteten är från det berörda arbetslivet. Ledningsgruppen bestämmer utbildningens innehåll utifrån sina kompetensbehov och avgör vem som ska antas.
 4. Du kan starta en ny utbildning
  Ta kontakt med andra arbetsgivare i samma situation och forma en utbildning utifrån era behov tillsammans med en skola (utbildningsanordnare).

Ta reda på mer

När du känner dig redo för ett engagemang hittar du mer information och kontaktuppgifter på Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats myh.se. Där finns bland annat kontaktuppgifter till utbildningsanordnare inom det område där du behöver kompetens.

Snabb kompetensutveckling för din personal

Tänk också på att alla yrkeshögskoleutbildningar går att köpa som uppdragsutbildning. Du kan välja hela eller delar av en utbildning och har även stor flexibilitet gällande tid, plats och innehåll. Sök fritt här på yrkeshogskolan.se eller välj i en särskild lista här där utbildningsanordnaren redan gjort en intresseanmälan till oss på myndigheten. Kontakta anordnaren för mer information eller frågor om priser och upplägg.