Rekrytera med yrkeshögskolan

Att ta emot YH-studerande på praktik är en framgångsrik genväg till en lyckad rekrytering. 94 procent av alla arbetsgivare som rekryterar från yrkeshögskolan anser att de examinerades kompetens i hög grad motsvarar de behov som krävs.

Flera branscher upplever svårigheter med att rekrytera personal och enligt Svenskt Näringsliv misslyckades tre av tio rekryteringsförsök under 2021. Praktik, som inom YH kallas för Lärande i arbete (LIA), kan vara ett första steg att lära upp och lära känna framtida anställda. Praktiken är en av de största fördelarna med yrkeshögskolan ,  och de studerande är engagerade och redo att omsätta sina teoretiska kunskaper. Fler än hälften av de som får jobb efter en YH-utbildning, tar anställning där de gjort sin LIA. 

Så gör du som arbetsgivare: Kontakta en anordnare som har en utbildning inom ditt område och berätta att det finns möjlighet till LIA på din arbetsplats. Du hittar alla aktuella utbildningar här på yrkeshogskolan.se.

Är du intresserad av att veta mer om hur du kan påverka YH-utbildningar eller kompetensutveckla dina medarbetare? Läs mer på sidan För arbetslivet på myh.se.

Vill du få information om YH för dig som arbetsgivare/personalansvarig? Prenumerera på vårt mailutskick som kommer ett par gånger per år. Anmäl dig här.

Tänk på… 

… att du även kan påverka utbildningarnas innehåll genom att sitta med i en ledningsgrupp. Alla utbildningar drivs av en ledningsgrupp där majoriteten är från det berörda arbetslivet. Ledningsgruppen bestämmer utbildningens innehåll utifrån sina kompetensbehov och avgör vem som ska antas. Eller varför inte ta kontakt med andra arbetsgivare i samma situation och starta en utbildning utifrån era behov tillsammans med en utbildningsanordnare? Mer information finns på myh.se. 

…att du även kan kompetensutveckla din personal genom att köpa hela eller delar av en YH- utbildning som uppdragsutbildning. Hitta en utbildning i listan över anmälda utbildningar eller sök bland alla beviljade utbildningar. Kontakta sedan anordnaren för mer information om priser och upplägg. Mer information finns på sidan Uppdragsutbildningar.