Kort om yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan är eftergymnasial, kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

Inom yrkeshögskolan är arbetsgivarna aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna. Du möter dem på föreläsningar, i projekt och på din praktik (LIA).

Eftersom arbetsmarknadens behov förändras över tid uppdateras även utbildningarnas innehåll och inriktning. Nya startar och andra försvinner allt eftersom kompetensbehovet förändras.

För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med utbildningen. Många arbetsgivare handplockar sina medarbetare direkt från yrkeshögskolan och YH-studerande får därför ofta jobb direkt efter utbildningen.

Snabbfakta

 • Du kan välja mellan 15 olika utbildningsområden och hundratals olika yrkesinriktningar.
 • Alla utbildningar berättigar till studiemedel från CSN.
 • LIA innebär att du utbildas i skarpt läge ute på en arbetsplats.
 • Yrkeshögskolan består av många olika utbildningsanordnare runt om i landet. Anordnarna kan vara privata utbildningsföretag, kommuner, landsting och universitet/högskolor.
 • Utbildningarna står under statlig tillsyn och kvalitetsgranskning av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utbildningsalternativ

Inom yrkeshögskolan finns olika utbildningsalternativ och upplägg. Grundutbudet består av hela program som oftast är 1–2 år långa och leder till en yrkesroll. Utöver detta finns även kortare utbildningar, som kurser för redan yrkesverksamma och snabbspår till examen. Läs mer om de olika alternativen nedan:

 • Program: Utbildningar som är minst 100 YH-poäng, vilket motsvarar ett halvårs studier på heltid. De flesta program är 1–2 år långa och innehåller praktik, LIA (Lärande i arbete). Från 200 YH-poäng kan program leda till en examen.
  Hitta program
 • Kurser: Utbildningar som är upp till 99 YH-poäng, vilket motsvarar ett halvårs studier på heltid. Vänder sig främst till dig som redan är yrkesverksam och vill fylla på med mer kompetens eller är i behov av omställning. Många av dessa utbildningar går på distans och/eller deltid så att du kan arbeta samtidigt som du studerar.
  Hitta kurser
 • YH-flex: En snabbare och mer flexibel väg till examen för dig som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av ett program. 
  Hitta YH-flexutbildningar
 • Enstaka kurser/kurs på tom plats: Ibland finns möjlighet att ansöka till delar av ett program. Vissa skolor erbjuder nämligen detta när det finns tomma platser. Du hoppar då in på en eller flera kurser och studerar tillsammans med dem som går hela programmet.
  Hitta enstaka kurser/kurs på tom plats
 • Uppdagsutbildningar: Företag, offentliga aktörer och andra organisationer kan köpa hela eller delar av en yrkeshögskoleutbildning som uppdragsutbildning. 
  Hitta uppdragsutbildningar

 

MYH står bakom yrkeshogskolan.se 

Utbudet på eftergymnasiala utbildningar är stort. Den här webbplatsen, yrkeshogskolan.se, står Myndigheten för yrkeshögskolan bakom och här hittar du endast de utbildningar som är beviljade av oss. Det innebär att utbildningarna står under statlig tillsyn och berättigar till studiemedel från CSN. Du kan läsa mer om detta i ett svar i vår kunskapsbank: Frågor & svar