Uppdragsutbildningar

Företag, offentliga aktörer och andra organisationer kan köpa hela eller delar av en yrkeshögskoleutbildning som uppdragsutbildning.

Alla arbetsgivare kan köpa i syfte att kompetensutveckla sin befintliga personal eller av arbetsmarknadsskäl. Offentliga organisationer kan även köpa av biståndspolitiska skäl eller i rehabiliteringssyfte.

Uppdragsutbildning kan anordnas med stor flexibilitet gällande tid, plats och innehåll, så länge de motsvarar ordinarie kursplaner.

I nedan lista finns aktuella uppdragsutbildningar som du kan köpa redan nu.

Om det inte finns något som passar dina behov, så kan du alltid söka fritt inom hela yrkeshögskolans utbud. Kontakta då ansvarig utbildningsanordnare och fråga om möjligheterna att köpa utbildningen eller kursen som uppdragsutbildning.

Utbildningsområden

Data/IT

Ekonomi, administration och försäljning

Hotell, restaurang och turism

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete

Journalistik och information

Kultur, media och design

Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske

Pedagogik och undervisning

Samhällsbyggnad och byggteknik

Säkerhetstjänster

Teknik och tillverkning

Transporttjänster

 

Data/IT

Front End Developer Medieinstitutet i Sverige AB
Front End Developer Distans Medieinstitutet i Sverige AB
Webbutvecklare inom e-handel Medieinstitutet i Sverige AB
Blockchainutvecklare Medieinstitutet i Sverige AB
Agil projektledare IHM Business School
Fullstackutvecklare .NET Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige SKY
Datafångst, migrering och förädling, 30 yhp Nackademin
Testautomatisering, 30 yhp Nackademin

Till toppen

Ekonomi, administration och försäljning

Marketing Automation Specialist YrkesAkademin YH AB
Affärsstödjande hållbarhetsanalys IHM Business School
Data Storytelling & Visualization IHM Business School
E-Commerce Logistiker IHM Business School
Account Manager B2B IHM Business School
Account Manager – Digital Solutions IHM Business School
Digital Marketing Specialist IHM Business School
Ekonomi- och redovisningskonsult IHM Business School
Internationell säljare B2B IHM Business School
Cirkulär affärsutveckling IHM Business School
Digital & Social Selling IHM Business School
AI-driven marknads- och kommunikationsutveckling IHM Business School
Digitalisering och hållbarhet inom HR IHM Business School
Digitalisering och hållbarhet inom redovisning IHM Business School
E-Commerce B2B IHM Business School
E-Commerce Supply & Demand Chain IHM Business School
Hållbarhet inom e-handeln IHM Business School
Martech & Inbound Marketing IHM Business School
Customer Experience Management IHM Business School
Försäkringsrådgivare/Skadereglerare/Riskbedömare Företagsekonomiska Institutet 1888 AB
Account Manager Företagsekonomiska Institutet 1888 AB
Kvalificerad inköpare Företagsekonomiska Institutet 1888 AB
Onlinemarknadsförare Medieinstitutet i Sverige AB
Digital Analytics Medieinstitutet i Sverige AB
Marketing Automation Medieinstitutet i Sverige AB
Marknadskoordinator Medieinstitutet i Sverige AB
Visual Merchandisers Stockholm School of Business

Till toppen

Hotell, restaurang och turism

Affärsutvecklare besöksnäring YrkesAkademin YH AB
Hotel Supervisor YrkesAkademin YH AB
TRAC- turism- och resekonsult YrkesAkademin YH AB
Revenue Management för besöksnäringen IHM Business School AB
Customer Experience Management IHM Business School AB
Event Manager Företagsekonomiska Institutet 1888 AB
Food & Beverage Manager Företagsekonomiska Institutet 1888 AB

 

Till toppen

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete

Behandlingspedagog YrkesAkademin YH AB
Instrument- och steriltekniker YrkesAkademin YH AB
Specialistundersköterska neuropsykiatrikompetens YrkesAkademin YH AB
Specialistutbildad undersköterska inom demens Consensum yrkeshögskola
Specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård Consensum yrkeshögskola
Stödpedagog Consensum yrkeshögskola
Behandlingspedagog TUC Sweden AB yrkeshögskola
Medicinsk fotterapeut TUC Sweden AB yrkeshögskola
Specialistutbildad undersköterska, demensvård TUC Sweden AB yrkeshögskola
Specialistutbildad undersköterska, psykiatri TUC Sweden AB yrkeshögskola
Stödpedagog TUC Sweden AB yrkeshögskola
Tandsköterska TUC Sweden AB yrkeshögskola
Socialpedagog/behandlingspedagog Stadsmissionens Yrkeshögskola

 

Till toppen

Journalistik och information

Datadriven innehållsstrategi IHM Business School AB

Till toppen

Kultur, media och design

Professional Video Editor Medieinstitutet i Sverige AB
Online Video Producer Medieinstitutet i Sverige AB

Till toppen

Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske

Arbetsledare – Hållbar grönyteförvaltning YrkesAkademin YH AB

Till toppen

Pedagogik och undervisning

Trafiklärare (bunden) YrkesAkademin YH AB
Trafiklärare (distans) YrkesAkademin YH AB
Lärarassistent med digital kompetens Medieinstitutet i Sverige AB

Till toppen

Samhällsbyggnad och byggteknik

Fastighetsförvaltare YrkesAkademin YH AB
Träbyggnadsprojektör hållbart byggande YrkesAkademin YH AB
Vatten- och miljötekniker Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige SKY
Betongingenjör Företagsekonomiska Institutet 1888 AB
Projektinköpare/Entreprenadingenjör Bygg och Anläggning FEI FLEX Företagsekonomiska Institutet 1888 AB
KMA Kvalitet, miljö och arbetsmiljö, 35 yhp Nackademin
Projektekonomi och entreprenadjuridik, 40 yhp Nackademin
Projektekonomi och entreprenadjuridik, 40 yhp Nackademin
BIM-verktyg 3D-modellering, 35 yhp Nackademin
BIM-teori och byggprocessen 2, 30 yhp Nackademin
Järnvägssäkerhet, 15 yhp Nackademin
Tillståndskontroll, 15 yhp Nackademin
Juridik och upphandling, 20 yhp Nackademin
Sprängteknik, 10 yhp Nackademin 
Energieffektivisering och installationssamordning, 15 yhp Nackademin
Hållbart utveckling och miljölagstiftning, 20 yhp Nackademin
Kommunalt VA-ansvar och arbetsmiljö, 15 yhp Nackademin
Betongteknik, 20 yhp Nackademin
BIM-modellering, 15 Yhp Nackademin
Kontrollansvar, 5 yhp Nackademin
Digital transformationsledare inom samhällsbyggnad John Ericsson Institutet

Till toppen

Säkerhetstjänster

   

Till toppen

Teknik och tillverkning

Diagnostekniker YrkesAkademin YH AB
Kval. Fordonstekniker el/elhybrid YrkesAkademin YH AB
Produktionsutveckling Industri 4.0 YrkesAkademin YH AB
Robot och automationsprogrammerare YrkesAkademin YH AB
Energiingenjör Företagsekonomiska Institutet 1888 AB
Projektmetodik och dokumentation, 20 yhp Nackademin
Smarta elnät, automation och PLC-system, 15 yhp Nackademin

Till toppen

Transporttjänster

   

Till toppen

 

Fler vägar till kompetens

Du som är arbetsgivare eller som jobbar med personalförsörjning kan påverka yrkeshögskolan på flera olika sätt. Läs mer om hur du kan få skräddarsydd kompetens här.