Uppdragsutbildningar

Företag, offentliga aktörer och andra organisationer kan köpa hela eller delar av en yrkeshögskoleutbildning som uppdragsutbildning.

Alla arbetsgivare kan köpa i syfte att kompetensutveckla sin befintliga personal eller av arbetsmarknadsskäl. Offentliga organisationer kan även köpa av biståndspolitiska skäl eller i rehabiliteringssyfte.

Uppdragsutbildning kan anordnas med stor flexibilitet gällande tid, plats och innehåll, så länge de motsvarar ordinarie kursplaner.

I nedan lista finns aktuella uppdragsutbildningar som du kan köpa redan nu.

Om det inte finns något som passar dina behov, så kan du alltid söka fritt inom hela yrkeshögskolans utbud. Kontakta då ansvarig utbildningsanordnare och fråga om möjligheterna att köpa utbildningen eller kursen som uppdragsutbildning.

Utbildningsområden

Data/IT

Ekonomi, administration och försäljning

Hotell, restaurang och turism

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete

Journalistik och information

Kultur, media och design

Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske

Pedagogik och undervisning

Samhällsbyggnad och byggteknik

Säkerhetstjänster

Teknik och tillverkning

Transporttjänster

 

Data/IT

Data Manager Helsingborg TUC Sweden AB yrkeshögskola
Data Manager Stockholm TUC Sweden AB yrkeshögskola
IT-projektledare TUC Sweden AB yrkeshögskola
IT-säkerhetsspecialist Stockholm TUC Sweden AB yrkeshögskola
IT-säkerhetsspecialist Linköping TUC Sweden AB yrkeshögskola
Nätverkstekniker TUC Sweden AB yrkeshögskola
Systemutvecklare.net TUC Sweden AB yrkeshögskola
UX-Designer TUC Sweden AB yrkeshögskola
Webbutvecklare TUC Sweden AB yrkeshögskola
Front End Developer Medieinstitutet i Sverige AB
Front End Developer Distans Medieinstitutet i Sverige AB
Webbutvecklare inom e-handel Medieinstitutet i Sverige AB
Blockchainutvecklare Medieinstitutet i Sverige AB
Agil projektledare IHM Business School
Datafångst, migrering och förädling, 30 yhp Nackademin
Testautomatisering, 30 yhp Nackademin

Ekonomi, administration och försäljning

Account Manager TUC Sweden AB yrkeshögskola
Digital marknadsföringsspecialist TUC Sweden AB yrkeshögskola
Företagssäljare B2B TUC Sweden AB yrkeshögskola
Key Account Manager TUC Sweden AB yrkeshögskola
Logistiker Linköping TUC Sweden AB yrkeshögskola
Logistiker Stockholm TUC Sweden AB yrkeshögskola
Lönespecialist TUC Sweden AB yrkeshögskola
Offentlig upphandlare/inköpare TUC Sweden AB yrkeshögskola
Optikerassistent distans Helsingborg TUC Sweden AB yrkeshögskola
Optikerassistent distans Jönköping TUC Sweden AB yrkeshögskola
Redovisningsekonom distans Helsingborg TUC Sweden AB yrkeshögskola
Redovisningsekonom hybrid Skellefteå TUC Sweden AB yrkeshögskola
Redovisningsekonom Stockholm TUC Sweden AB yrkeshögskola
Technical Sales Manager TUC Sweden AB yrkeshögskola
Tullspecialist TUC Sweden AB yrkeshögskola
Marketing Automation Specialist YrkesAkademin YH AB
Affärsstödjande hållbarhetsanalys IHM Business School
Data Storytelling & Visualization IHM Business School
E-Commerce Logistiker IHM Business School
Account Manager B2B IHM Business School
Account Manager – Digital Solutions IHM Business School
Ekonomi- och redovisningskonsult IHM Business School
Internationell säljare B2B IHM Business School
Cirkulär affärsutveckling IHM Business School
Digital & Social Selling IHM Business School
AI-driven marknads- och kommunikationsutveckling IHM Business School
Digitalisering och hållbarhet inom HR IHM Business School
Digitalisering och hållbarhet inom redovisning IHM Business School
E-Commerce B2B IHM Business School
E-Commerce Supply & Demand Chain IHM Business School
Hållbarhet inom e-handeln IHM Business School
Martech & Inbound Marketing IHM Business School
Customer Experience Management IHM Business School
Försäkringsrådgivare/Skadereglerare/Riskbedömare Företagsekonomiska Institutet 1888 AB
Account Manager Företagsekonomiska Institutet 1888 AB
Onlinemarknadsförare Medieinstitutet i Sverige AB
Digital Analytics Medieinstitutet i Sverige AB
Marketing Automation Medieinstitutet i Sverige AB
Marknadskoordinator Medieinstitutet i Sverige AB
Visual Merchandisers Stockholm School of Business

Hotell, restaurang och turism

Arbetsledare inom måltidsservice TUC Sweden AB yrkeshögskola
Hotel & Restaurant Manager hybrid TUC Sweden AB yrkeshögskola
Hotel & Restaurant Manager distans TUC Sweden AB yrkeshögskola
TRAC- turism- och resekonsult YrkesAkademin YH AB
Revenue Management för besöksnäringen IHM Business School AB
Customer Experience Management IHM Business School AB
Event Manager Företagsekonomiska Institutet 1888 AB
Food & Beverage Manager Företagsekonomiska Institutet 1888 AB

 

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete

Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB
Stödpedagog inom funktionshinderområdet KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB
Specialistundersköterska Multisjuka Äldre KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB
Specialistundersköterska Psykiatri KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB
Stödpedagog KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB
Apotekstekniker TUC Sweden AB yrkeshögskola
Behandlingspedagog Jönköping TUC Sweden AB yrkeshögskola
Behandlingspedagog Lidköping TUC Sweden AB yrkeshögskola
Behandlingspedagog Linköping TUC Sweden AB yrkeshögskola
Medicinsk Fotterapeut TUC Sweden AB yrkeshögskola
Specialistundersköterska - Palliativ vård TUC Sweden AB yrkeshögskola
Specialistundersköterska inom demensvård TUC Sweden AB yrkeshögskola
Specialistundersköterska inom psykiatri TUC Sweden AB yrkeshögskola
Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre TUC Sweden AB yrkeshögskola
Specialistutbildad undersköterska - Demensvård TUC Sweden AB yrkeshögskola
Specialistutbildad undersköterska - Psykiatri TUC Sweden AB yrkeshögskola
Stödpedagog TUC Sweden AB yrkeshögskola
Stödpedagog inom funktionshinderområdet TUC Sweden AB yrkeshögskola
Tandsköterska Stockholm TUC Sweden AB yrkeshögskola
Tandsköterska Tranås TUC Sweden AB yrkeshögskola
Behandlingspedagog YrkesAkademin YH AB
Instrument- och steriltekniker YrkesAkademin YH AB
Specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård Consensum yrkeshögskola
Stödpedagog Consensum yrkeshögskola

 

Journalistik och information

Datadriven innehållsstrategi IHM Business School AB

Kultur, media och design

Professional Video Editor Medieinstitutet i Sverige AB
Online Video Producer Medieinstitutet i Sverige AB
Digital innehållsproducent TUC Sweden AB yrkeshögskola

Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske

Pedagogik och undervisning

Trafiklärare (bunden) YrkesAkademin YH AB
Trafiklärare (distans) YrkesAkademin YH AB
Lärarassistent med digital kompetens Medieinstitutet i Sverige AB

Samhällsbyggnad och byggteknik

Fastighetsförvaltare YrkesAkademin YH AB
Miljö och VA-teknik Västerbergslagens utbildningsförbund - Miljö
Vatten- och miljötekniker Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige SKY
Betongingenjör Företagsekonomiska Institutet 1888 AB
KMA Kvalitet, miljö och arbetsmiljö, 35 yhp Nackademin
Projektekonomi och entreprenadjuridik, 40 yhp Nackademin
BIM-verktyg 3D-modellering, 35 yhp Nackademin
BIM-teori och byggprocessen 2, 30 yhp Nackademin
Digital transformationsledare inom samhällsbyggnad John Ericsson Institutet
Drift- och fastighetstekniker TUC Sweden AB yrkeshögskola
Energiingenjör TUC Sweden AB yrkeshögskola
Fastighetsförvaltare TUC Sweden AB yrkeshögskola
Samordnare KMA - Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö TUC Sweden AB yrkeshögskola
VVS-ingenjör Jönköping TUC Sweden AB yrkeshögskola
VVS-ingenjör Stockholm TUC Sweden AB yrkeshögskola

Säkerhetstjänster

   

Teknik och tillverkning

Produktionsutveckling Industri 4.0 YrkesAkademin YH AB
Energiingenjör Företagsekonomiska Institutet 1888 AB
Automationsingenjör inom drift och service TUC Sweden AB yrkeshögskola
CAD-konstruktör inom mekanik TUC Sweden AB yrkeshögskola
El och drifttekniker inom kraft- och värmeproduktion TUC Sweden AB yrkeshögskola
Elkonstruktör distans Skellefteå TUC Sweden AB yrkeshögskola
Elkonstruktör Linköping TUC Sweden AB yrkeshögskola
IOT - projektör trådlösa nät TUC Sweden AB yrkeshögskola
Kyl- och värmepumpstekniker TUC Sweden AB yrkeshögskola
Medicintekniker TUC Sweden AB yrkeshögskola
Soleltekniker TUC Sweden AB yrkeshögskola
Underhållstekniker TUC Sweden AB yrkeshögskola

Transporttjänster

   

 

Fler vägar till kompetens

Du som är arbetsgivare eller som jobbar med personalförsörjning kan påverka yrkeshögskolan på flera olika sätt. Läs mer om hur du kan få skräddarsydd kompetens här.