Uppdragsutbildningar

Företag, offentliga aktörer och andra organisationer kan köpa hela eller delar av en yrkeshögskoleutbildning som uppdragsutbildning.

Alla arbetsgivare kan köpa i syfte att kompetensutveckla sin befintliga personal eller av arbetsmarknadsskäl. Offentliga organisationer kan även köpa av biståndspolitiska skäl eller i rehabiliteringssyfte.

Uppdragsutbildning kan anordnas med stor flexibilitet gällande tid, plats och innehåll, så länge de motsvarar ordinarie kursplaner.

I nedan lista finns aktuella uppdragsutbildningar som du kan köpa redan nu.

Om det inte finns något som passar dina behov, så kan du alltid söka fritt inom hela yrkeshögskolans utbud. Kontakta då ansvarig utbildningsanordnare och fråga om möjligheterna att köpa utbildningen eller kursen som uppdragsutbildning.

 

Utbildningsområden

Data/IT

Ekonomi, administration och försäljning

Hotell, restaurang och turism

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete

Journalistik och information

Juridik

Kultur, media och design

Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske

Pedagogik och undervisning

Samhällsbyggnad och byggteknik

Säkerhetstjänster

Teknik och tillverkning

 

Data/IT

Agil Projektledare IHM Business School AB Göteborg
Blockchainutvecklare Medieinstitutet i Sverige AB
Data Manager TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Data Manager TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Front End Developer Medieinstitutet i Sverige AB
Front End Developer Medieinstitutet i Sverige AB
Front End Developer Distans Medieinstitutet i Sverige AB
IT-projektledare TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
IT-säkerhetsspecialist TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
IT-säkerhetstekniker TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
IT-säkerhetstekniker TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Nätverkstekniker TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Systemutvecklare.net TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
UX-Designer TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Webbutvecklare TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Webbutvecklare e-handel Medieinstitutet i Sverige AB

 

Ekonomi, administration och försäljning

Account Manager Företagsekonomiska Institutet 1888 AB
Account Manager TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Account Manager B2B IHM Business School AB Stockholm
Account Manager Digital Solutions IHM Business School AB Malmö
Affärsstödjande hållbarhetsanalys IHM Business School AB Malmö
Cirkulär ekonomi för en grön omställning YH Akademin AB
Data Storytelling & Visualization IHM Business School AB Stockholm
Digital Analytics Medieinstitutet i Sverige AB
Digital marknadsföringsspecialist TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Digital marknadsföringsspecialist TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
E-Commerce Logistiker IHM Business School AB Malmö
Ekonomi- och redovisningskonsult IHM Business School AB Malmö
Företagssäljare B2B TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Försäkringsrådgivare/Skadereglerare/Riskbedömare Företagsekonomiska Institutet 1888 AB
Hantering av miljötillståndsprocesser YH Akademin AB
Internationell Säljare B2B IHM Business School AB Göteborg
Key Account Manager TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Logistiker TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Logistiker TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Lönespecialist TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Marketing Automation Medieinstitutet i Sverige AB
Marknadskoordinator Medieinstitutet i Sverige AB
Offentlig upphandlare/inköpare TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Onlinemarknadsförare Medieinstitutet i Sverige AB
Optikerassistent TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Optikerassistent TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Redovisningsekonom TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Redovisningsekonom TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Redovisningsekonom TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Rekryterings- och bemanningsspecialist TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Technical Sales Manager TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Tullspecialist TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Visual Merchandiser Stockholm School of Business

 

Hotell, restaurang och turism

Arbetsledare inom måltidsservice TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Arbetsledare inom måltidsservice TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Event Manager Företagsekonomiska Institutet 1888 AB
Food & Beverage Manager Företagsekonomiska Institutet 1888 AB
Hotel & Restaurant Manager TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Hotel & Restaurant Manager TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Nordic and international MICE production YH Akademin AB

 

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete

Apotekstekniker TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Behandlingspedagog YH Akademin AB
Behandlingspedagog - Socialpedagog TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Funktionsnedsättningar med särskild inriktning på kommunikationsstödjande verktyg Sverigehälsan AB
Förebyggande arbete mot gängkriminalitet YH Akademin AB
Hälsofrämjande och förebyggande arbete med äldre Sverigehälsan AB
Medicinsk Fotterapeut TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Problematisk skolfrånvaro och hemmasittarproblematik Sverigehälsan AB
Psykiatri och neuropsykiatri YH Akademin AB
Samsjuklighet med beroende och psykiatriska tillstånd Sverigehälsan AB
Självskadeprevention YH Akademin AB
Socialpedagog TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Socialpedagog TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Socialpedagog Sverigehälsan AB
Socialt förändringsarbete med unga i kriminalitet och utanförskap Sverigehälsan AB
Specialist undersköterska - Palliativ vård TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Specialistundersköterska - Palliativ vård TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Specialistundersköterska barn och ungdomssjukvård Region Kronoberg, YH Region Kronoberg
Specialistundersköterska inom psykiatri TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB
Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB
Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB
Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB
Specialistundersköterska inom äldrevård med inriktning hälsa och rehabilitering Folkuniversitetet - Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitetet
Specialistundersköterska Multisjuka Äldre KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB
Specialistundersköterska Multisjuka Äldre KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB
Specialistundersköterska Multisjuka Äldre KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB
Specialistundersköterska Operation, anestesi och intensivvård Region Kronoberg, YH Region Kronoberg
Specialistundersköterska Psykiatri KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB
Specialistundersköterska Psykiatri KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB
Specialistundersköterska Psykiatri KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB
Specialistutbildad undersköterska - Demensvård TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Specialistutbildad undersköterska - Demensvård TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Specialistutbildad undersköterska - Psykiatri TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Specialistutbildad undersköterska - Psykiatri TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Specialistutbildad undersköterska inom kognitiva sjukdomar TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård Consensum YH S
Stödpedagog KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB
Stödpedagog TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Stödpedagog Consensum YH S
Stödpedagog KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB
Stödpedagog KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB
Stödpedagog KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB
Stödpedagog KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB
Stödpedagog KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB
Stödpedagog inom funktionshinderområdet TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Stödpedagog inom funktionshinderområdet Folkuniversitetet - Kursverksamheten vid Lunds Universitet
Stödpedagog inom funktionshinderområdet KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB
Tandsköterska TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Tandsköterska TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Tandsköterska TUC Sweden AB - Yrkeshögskola

 

Journalistik och information

Datadriven innehållsstrategi IHM Business School AB Stockholm
Digital tillgänglighet – inkluderande kommunikation och publicering Funka Academy AB
Digital tillgänglighet – tillgänglighetssäkring av dokument Funka Academy AB

 

Juridik

Arbetsrätt för chefer och ledare YH Akademin AB
Socialrätt och dokumentation YH Akademin AB

 

Kultur, media och design

Digital innehållsproducent TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Professional Video Editor Medieinstitutet i Sverige AB
Video Producer Medieinstitutet i Sverige AB

 

Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske

Skogsbrukstekniker Dille Gård AB
Skogsbrukstekniker - med specialkompetens mot - skoglig planering och rådgivning eller - gallringsförare Dille Gård AB
Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap Södertälje kommun, Campus Telge

 

Pedagogik och undervisning

Lärarassistent med digital kompetens distans Medieinstitutet i Sverige AB
Trafiklärare YH Akademin AB
Trafiklärare YH Akademin AB

 

Samhällsbyggnad och byggteknik

Arbetsledare bygg och anläggning Nackademin AB
Betongingenjör Företagsekonomiska Institutet 1888 AB
Byggnadsfysik inom träbyggnation YH Akademin AB
Byggnadsingenjör BIM Nackademin AB
Cirkulärt återbruk inom samhällsbyggnad YH Akademin AB
Digital transformationsledare John Ericsson Institutet
Drift- och fastighetstekniker YH Akademin AB
Drift- och fastighetstekniker TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Energiingenjör TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Energiingenjör TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Fastighetsförvaltare TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
KMA-ansvar inom bygg YH Akademin AB
Miljö och VA-teknik Västerbergslagens utbildningsförbund - Miljö
Miljö och VA-teknik Västerbergslagens utbildningsförbund - Miljö
Samordnare KMA - Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Solcellsinstallation YH Akademin AB
Vatten- och miljötekniker Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige
VVS-ingenjör TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
VVS-ingenjör TUC Sweden AB - Yrkeshögskola

 

Säkerhetstjänster

Säkerhetsingenjör Södertälje kommun, Campus Telge

 

Teknik och tillverkning

Automation i livsmedelsbranschen YH Akademin AB
Automation och digitala verktyg i hållbar produktion YH Akademin AB
Automationsingenjör inom drift och service TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
CAD-konstruktör inom mekanik TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
El och drifttekniker inom kraft- och värmeproduktion TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Elkonstruktör TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Elkonstruktör TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Energiingenjör Företagsekonomiska Institutet 1888 AB
Instrument- och steriltekniker YH Akademin AB
IOT - projektör trådlösa nät TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Kvalitetsledning och Livsmedelssäkerhet i produktion YH Akademin AB
Kyl- och värmepumpstekniker TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Kyl- och värmepumptekniker Södertälje kommun, Campus Telge
Medicintekniker TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Produktionsutveckling Industri 4.0 YH Akademin AB
Solenergiprojektör TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Underhållstekniker TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
Underhållstekniker Södertälje kommun, Campus Telge

Fler vägar till kompetens

Du som är arbetsgivare eller som jobbar med personalförsörjning kan påverka yrkeshögskolan på flera olika sätt. Läs mer om hur du kan få skräddarsydd kompetens här.