Studiemedel och studieavgifter

Alla utbildningar inom yrkeshögskolan berättigar till studiemedel från CSN och nästan alla är avgiftsfria.

På flertalet YH-utbildningar är det kostnadsfritt att studera, men det finns några få som tar ut en studerandeavgift.

På samtliga utbildningar måste du själv betala för litteratur och annat studiematerial, precis som på en högskoleutbildning.

Kolla alltid upp alla eventuella kostnader innan du anmäler dig till en utbildning.  

Alla utbildningar berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Det gäller även LIA-perioderna (Lärande i arbete) som är förlagda ute på en arbetsplats.

Läs mer om studiemedel på CSN:s webbplats

Omställningsstudiestöd

Från och med 1 oktober 2022 går det att söka Sveriges nya omställningsstudiestöd. Stödet riktar sig till personer som är mitt i arbetslivet och som vill vidareutbilda och kompetensutveckla sig. Med stödet är det möjligt att få 80 procent av lönen i bidrag upp till ett visst maxbelopp, det finns också möjlighet att låna pengar. 

Läs mer om omställningsstudiestödet på CSN:s webbplats

Mecenatkortet

Med Mecenatkortet får du som yrkeshögskolestudent rätt till en rad rabatter, bland annat på resor.

För vidare information, se Mecenat.se