Om webbplatsen

Vi strävar efter att yrkeshogskolan.se ska vara tillgänglig och användbar för så många som möjligt. Här kan du läsa mer om webbplatsen.

Yrkeshogskolan.se är anpassad för att fungera på såväl datorer som surfplattor och mobiltelefoner.

Teknik, innehåll och design ska följa riktlinjerna för webbplatser i offentlig sektor (webbriktlinjer.se).

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsen. Om du har idéer eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss.

Lämna synpunkter och förslag

Ansvar

Myndigheten för yrkeshögskolans kommunikationschef Jenny Sörby har övergripande ansvar för informationen som finns på yrkeshogskolan.se.

Informationen som finns om de enskilda utbildningarna (texter, filmer, kontaktuppgifter, uppgifter om ansökningsdatum med mera) ansvarar utbildningsanordnarna själva för.

Databasens namn: www.yrkeshogskolan.se.