Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ansökan och behörighet

Här kan du läsa mer om behörighetsregler, antagningskrav och hur du går till väga för att ansöka.

För att komma in på en yrkeshögskoleutbildning måste du först och främst uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser.

På många utbildningar finns det även krav på så kallade särskilda förkunskaper.  Det brukar handla om att du ska ha godkända betyg från vissa specifika kurser från gymnasiet eller motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser, eller att du ska ha viss arbetslivserfarenhet.

Skolorna sköter antagningen

Inom yrkeshögskolan finns det många olika utbildningsanordnare (skolor) och de sköter själva antagningen till sina utbildningar. Kontakta alltid skolan direkt om du har frågor om ansökan och vilka krav som ställs för att komma in på den utbildning du är intresserad av.

Sista datum för ansökan varierar från utbildning till utbildning.

Vad ska din ansökan innehålla?

Exakt vad din ansökan ska innehålla varierar mellan olika skolor och utbildningar, men här är några exempel:

 • Betyg
 • Personligt brev
 • Arbetsintyg
 • Arbetsprover

Exakt information om vad som gäller får du av utbildningsanordnaren.

Grundläggande behörighet

För alla utbildningar gäller att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.

Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Punkt 4 handlar om att du kan bli behörig på andra sätt än genom betyg från gymnasiet. Alla människor bär med sig kunskaper och kompetenser. En del är förvärvat via formell utbildning, till exempel gymnasie- eller högskoleutbildning, medan annat kan ha kommit från arbete, föreningsverksamhet eller kurser på fritiden. Detta kallas reell kompetens. 

Skolan du vill studera på ska kunna göra en bedömning av din reella kompetens. Skolan kan till exempel genomföra olika tester för att se om dina kunskaper motsvarar gymnasiekurserna. Bedömningen kan se olika ut. En särskild metod kallas för validering. 

Mer om grundläggande behörighet enligt punkt 4

Mer om grundläggande behörighet för dig som studerat på folkhögskola

Mer om grundläggande behörighet för dig som har gymnasieexamen från yrkesprogram

Särskilda förkunskaper

På många utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper. Dessa varierar från utbildning till utbildning. Det kan vara att du behöver godkända betyg i en eller flera specifika kurser från gymnasiet. Vissa utbildningar kräver arbetslivserfarenhet från ett specifikt yrkesområde för att du ska vara behörig. Utöver krav på kunskaper kan även andra krav ställas, till exempel att du ska ha körkort.

Vänd dig till skolan för att få reda på vilka krav som ställs på den utbildning du är intresserad av.

Möjlighet till behörighetsgivande förutbildning

Om du inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven på en utbildning kan det finnas möjlighet att gå en förutbildning som ger de förkunskaper som krävs. På de utbildningar där det är aktuellt hittar du det under rubriken "Särskilda förkunskaper" på sidan där utbildningen presenteras.

Tips!

I sökmotorn kan du filtrera ut utbildningar som endast kräver grundläggande behörighet eller som erbjuder behörighetsgivande förutbildning. Klicka i under rubriken "Förkunskaper" längst ner till vänster.

Undantag från behörighetskraven

För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Skolan kan nämligen göra undantag om man bedömer att en sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Vänd dig direkt till skolan  för att ta reda på om denna möjlighet finns på den utbildning du är intresserad av.

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen. Det är skolan som avgör och prövar om du har de kunskaper som krävs.

För dig som inte har svenska som modersmål finns på vissa utbildningar möjlighet att få extra stöd i form av svenska med yrkesinriktning.

Urval och antagning

Om det finns fler behöriga sökande än det finns platser på en utbildning görs ett urval. Hur det går till skiljer sig från utbildning till utbildning. 

Urvalsgrunder kan vara någon eller några av följande:

 • Betyg
 • Särskilt prov (skriftligt test eller intervju)
 • Tidigare utbildning
 • Yrkeserfarenhet

Om du har du frågor om hur urvalet går till och hur du kan förbereda dig, så kan du höra av dig till skolan som anordnar utbildningen.

 

Mer information