Reell kompetens – validera dina erfarenheter

Om du saknar nödvändiga betyg eller intyg är validering ett sätt att bli behörig till en utbildning. Validering kan även vara ett sätt att tillgodoräkna dig delar av en utbildning.

Kunskap och kompetens kan du få både via formell utbildning (till exempel gymnasie- eller högskoleutbildning) och från arbete, föreningsverksamhet eller icke-formell utbildning (till exempel en kurs på fritiden). Den samlade, faktiska kompetens du har kallas för reell kompetens och validering är en metod för att lyfta fram din reella kompetens. Validering innebär att dina kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms via samtal och tester på ett strukturerat sätt.

Bli behörig även om du saknar betyg

  • Om du saknar betyg eller intyg är validering ett sätt att bevisa att du besitter nödvändiga förkunskaper som du skaffat på annat håll, och bli behörig till en utbildning ändå. Hitta din utbildning här på yrkeshogskolan.se och kontakta utbildningsanordnaren för att validera dina erfarenheter.
  • Behöver du en gymnasieutbildning innan du kan fortsätta med en yrkeshögskoleutbildning? Kontakta i första hand din kommun för mer information.

Tillgodoräkna dig delar av en utbildning

Även du som har formella betyg från en tidigare utbildning kan validera din reella kompetens och på så vis förkorta tiden på en yrkeshögskoleutbildning som du blivit antagen till.

Mer information och vägar vidare

Tänk på att flera olika myndigheter arbetar med validering. På vår webbplats myh.se kan du få mer information om rätt väg vidare för validering utifrån dina behov: Validering för utbildning - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)

Information om validering finns även på andra språk, läs mer under respektive språk på Other languages.