Vägledning

Via din kommun och Arbetsförmedlingen kan du få stöd av studie- och yrkesvägledare.

Vi har ingen studievägledare hos oss och kan tyvärr inte hjälpa dig med vägledning. Om du vill ha stöd av en studie- och yrkesvägledare kan du vända dig till din kommun eller till  Arbetsförmedlingen. Vi rekommenderar att du kontaktar din kommun och hör hur du bäst bör gå tillväga.

Arbetsförmedlingen har tagit fram ett verktyg där du kan läsa mer om olika utbildningar, lönenivåer och vilka yrken du kan utbilda dig till. Observera att alla resultat i listan inte gäller enbart yrkeshögskolan utan även andra utbildningsformer.