Distansutbildning

Inom yrkeshögskolan går många utbildningar på distans. Det innebär att du inte måste bo i närheten av den ort där utbildningen ges. 

Distansutbildningar finns både på heltid och deltid. Uppläggen kan se olika ut. Många utbildningar har obligatoriska träffar, men de är då koncentrerade till en eller ett par tillfällen per termin. Andra är helt nätbaserade. Ta reda på vad som gäller för den utbildning du är intresserad av.

Distansutbildningarna är CSN-berättigade och ger YH-poäng precis som andra yrkeshögskoleutbildningar.

Här kan du se vilka program som finns på distans