Anläggningsmontör Storkraftnät

Bunden | Åsbro

Ledningsbyggnation, service och underhåll av region- och transmissionsnät 400-400 kV Ställverksbyggnation, service och underhåll 400-400 kV

Omfattning 300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

26 augusti 2024

Gå till utbildningen

Sista ansökningsdatum

26 maj 2024

Om utbildningen

Som anläggningsmontör eller transmissionsnät tekniker, arbetar du med byggande, besiktning och underhåll/felavhjälpning av kraftledningar och ställverk på Sveriges elnät. Du kommer att få ett fritt, omväxlande och utmanande arbetsliv. Yrkesrollen är bred och möjligheterna nästintill obegränsade, vad gäller hur du vill att ditt yrkesliv ska se ut. Du har kunskap kring hela elnätet från låg- till högspänning och detta ger dig möjligheter att själv välja inriktning.
Utbildningen ger en bred kompetens, dels i att arbeta med kraftledningar och ställverk inom region- och stamnät (40 – 400kV), och att kunna medverka vid anläggnings- och underhållsarbeten inom eldistributionsnät (0,4 – 40kV) Denna breda kompetens är ett krav från branschen och ökar din mångsidighet. Du kommer att utbildas i att arbeta på hög höjd, både i trä- och stålstolpar, samt få kunskap om risker och metoder för att utföra arbetet på ett säkert sätt. Du kommer att utbilda dig inom kabelarbete och att reparera skador på kraftledningar. Du kommer även att få med dig kunskap om högspänningsställverk, apparater, mekaniska krafter, ESA (elsäkerhet) ellära och viss matematik. Du får även yrkesbevis så som; höghöjdsbehörighet för mast- och stolparbete, motorsågskörkort, nedtagning av nödställd, HLR, arbete på väg, förarbevis terränghjuling och andra behörigheter viktiga för yrket. Utbildningen är praktisk med vissa teoretiska inslag där nästan allt lärande sker utomhus.


LIA

Av utbildningens 300 YH-poäng utgörs 100 YH-poäng LIA-kurser, d.v.s. praktik i samarbete med företag från branschen. Många av våra studenter hittar sin framtida arbetsgivare under LIA-perioderna.


Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen

Hos oss får du inte bara med dig unika erfarenheter, ett brett kontaktnät utan du får även ett examensbevis som är oerhört värdefullt för framtiden.


Prognos, behov på arbetsmarknaden

Behovet av anläggningsmontörer är stort över hela landet. Kompetensen som utbildningen ger efterfrågas främst av entreprenadföretag som utför underhåll på storkraftnätet och bygger nya anläggningar, stationer och ledningar. Det finns även en stor efterfrågan på de lokala näten, i vilket du även har kompetenser att arbeta inom.


Karriärvägar

En anläggningsmontör har goda förutsättningar att vidareutbilda sig som tex, beredare, projektledare inom elkraft med mera. Du har även möjlighet att söka till Svenska kraftnäts insatsstyrka och bli en del av svensk elberedskap.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Åsbro Kursgård AB

Webbplats

Telefon