Produktions-, e-handels- och lagerlogistik

Distans | Jönköping

Vill du ta nästa steg inom lager och logistik? Ta chansen att vfördjupa dina kunskaper inom automatisering, e-handel och materialflödesoptimering!

Omfattning 200 YH-poäng (ca 1 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

26 augusti 2024

Gå till utbildningen

Sista ansökningsdatum

15 april 2024

Om utbildningen

Utbildningen genomförs på distans med ett antal fysiska träffar i Jönköping.
Denna utbildning passar dig som redan har erfarenhet av branschen och som vill gå vidare i karriären inom lager och logistik. Utbildningen ger dig möjlighet att kunna arbeta inom områden såsom arbetsledning, automatisering, hantering och utveckling av logistikverksamheter. Det här är en utbildning för dig som vill ha en arbetsledande roll med ansvar för den dagliga ledningen i en arbetsgrupp. En utbildning inom Produktions-, e-handels-, och lagerlogistik öppnar också möjligheter till roller som logistikkonsult och projektledare inom logistik. Kunskap inom logistikområdet har hög efterfrågan inom all tillverkning och distribution. Efter utbildningen kan du bland annat jobba som logistikutvecklare, projektledare inom logistik eller logistikkonsult.

Efter utbildningen kommer du att ha kunskaper om styrning av effektiva material- och flödesprocesser inom lager och produktion, kunskaper om vanligt förekommande tekniska lösningar för digitalisering och automatiserade processer samt kunskaper inom e-handel och företagsekonomi.

Behovet av arbetskraft är stort och utbildningen har skräddarsytts i samarbete med branschen för att möta företagens behov. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Bring Intermodal, Elgiganten, DHL, Branschexpert, Logistic Proffesionals, Fläktgroup Sweden AB, IKEA Ingka, Stena Recycling AB och Södra Munksjön Utvecklings AB.

Under utbildningen förbereds du för att kunna hantera de arbetsuppgifter som den nya rollen kräver. Du får teoretisk kunskap och praktisk övning i att arbetsleda personal och att hantera implementering av tekniska och/eller organisatoriska förändringar i en logistikverksamhet. Du lär dig hur man driver och utvecklar verksamheter mot god lönsamhet och hållbarhet. Moment som hantering av arbetsmiljö-, och säkerhetsfrågor behandlas i utbildningen.

Under utbildningen lär du dig att analysera logistikverksamheters tekniska och organisatoriska behov samt att ta fram underlag för förbättringsåtgärder. Du får lära dig att automatisera lagerverksamheter och anpassa dem efter logistikflödena inom e-handeln. Efter utbildningen har du även fått kunskaper om tekniska lösningar för digitalisering och automatiserade processer. Dessutom får du kännedom om morgondagens tekniker, samt specialiserade kunskaper inom e-handel och lagerlogistik.

Utbildningen är utformad med ett distansupplägg, detta möjliggör att arbete kan kombineras med studier. Ett antal fysiska träffar är obligatoriska.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping, Jönköpings kommun.

Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens. Om du är intresserad av en utbildning men, har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under ju.se/yh

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Webbplats

Telefon