E-Commerce Logistiker

Bunden | Stockholm

Vill du jobba med att planera, utveckla, analysera och optimera logistik och strategi inom e-handeln och digital handel?

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

19 augusti 2024

Gå till utbildningen

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Vill du jobba med att planera, utveckla, analysera och optimera logistik och strategi inom e-handeln? Allt fler handlar online och kraven höjs på e-handelns effektivitet och digitala strategi, och en ny specialistfunktion växer fram.

UTBILDNINGSMÅL
Utbildningen E-commerce Logistiker ger dig eftertraktad kompetens att tillämpa kundcentrerad logistik inom e-handel/digital handel/omnikanalshandel, analysera digitala och logistiska flöden inom e-handel, analysera och optimera flöden inom lagerhållning och lagerstyrning, tillämpa kunddriven slutleverans, hantera frågeställningar och processer relaterade till hållbarhet samt skapa insikter och utveckling av affären och verksamheten inom e-handelslogistik.

KURSER
E-handel (25 poäng)
Affärsmannaskap (25 poäng)
Supply/Demand Chain Management (20 poäng)
Digitala och logistiska flöden (30 poäng)
Ekonomi - beräkning och kalkylering (15 poäng)
Lagerhållning och styrning (25 poäng)
Last mile (15 poäng)
Internationell handel - export och import (20 poäng)
Juridik (15 poäng)
Kommunikation och service inom e-handel (20 poäng)
Hållbarhet inom logistik (20 poäng)
Kunddriven affärs- och verksamhetsutveckling (20 poäng)
Lärande i Arbete 1 (50 poäng)
Lärande i arbete 2 (70 poäng)
Examensarbete (30 poäng)

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

IHM Business School AB Stockholm

Webbplats

E-post

Telefon