Driftansvarig hotell

Bunden | Göteborg

Brinner du för serviceyrket och är redo att ta dig an en ledarroll?

Omfattning 210 YH-poäng (ca 1 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

5 september 2022

Ansök på yrgo.se

Sista ansökningsdatum

19 april 2022

Fler starter

1 september 2023, 1 september 2024

Om utbildningen

Brinner du för serviceyrket och är redo att ta dig an en ledarroll? Den här utbildningen förbereder dig för att axla en ansvarsbefattning inom hotellbranschen. Under ett intensivt år får du lära dig att arbeta som ansvarig för en eller flera avdelningar med fokus på lönsamhet och hållbarhet. Utbildningen ger dig också verktyg inom ledarskap, service, bemötande och kommunikation – allt en god ledare behöver kunna.

ATT ARBETA SOM DRIFTANSVARIG
Med specialiserade kunskaper inom Management, affärsekonomi, Revenue Management, digitala medier och kommunikation, gäst och servicepsykologi och hållbarhet tränas den studerande att ta ansvar, leda en personalgrupp och göra ekonomisk planering anpassat till sin kommande yrkesroll. Engelska kommunikation inkluderas även som en del i kurser vilket förbereder den studerande för att kommunicera professionellt även på engelska.

YRKESROLLER OCH ARBETSPLATSER
Utbildningen förbereder dig för en ansvarsroll inom hotell.
Du kan t ex arbeta som ansvarig inom Guest Service, driftansvarig inom reception, konferens och Housekeeping, sälj- och bokningsansvarig.
Dina framtida arbetsplatser är främst inom hotell, men kan också vara inom företagsreception, Co-working, kontorshotell, vandrarhem/bed and breakfast, bokningsbolag, event/mässor.

OM UTBILDNINGEN
Utbildningskonceptet Driftansvarig hotell är unikt och därför svårt att jämföra med andra utbildningar. Den ger studerande en ansvarsbefattning inom branschen samt att utbildningen är särskilt konkurrenskraftig då den även innefattar Housekeeping. Det kommer vara ännu viktigare med flexibla arbetsroller. Driftansvarig innebär att vara ansvarig för flera avdelningar som t ex reception, konferens, Housekeeping, bokning.

UNER UTBILDNINGEN FÅR DU BLAND ANNAT LÄRA DIG
Hur du arbetar som ledare. Du får verktyg för att bli en bra ledare samt tränas i bl a konflikthantering
Göra budget, ekonomiska kalkyler och lönsamhetsberäkningar i kurserna affärsekonomi och Revenue Management
Planera, leda, fördela och följa upp den dagliga verksamheten som driftansvarig för en eller fler avdelningar
Marknadsföring och säljkunskaper
Retorik och presentationsteknik
Service och bemötande
Arbetsrätt, arbetsmiljö
Använda digitala medier för kommunikativa, administrativa och ekonomiska arbetet, allt från sociala medier till branschaktuella bokningssystem.

KURSER
Branschekonomi 15 p
Digitala medier och kommunikation 30 p
Examensarbete 10 p
Gäst- och servicepsykologi 10 p
Housekeeping 15 p
Lärande i arbete LIA 50 p
Management 20 p
Marknadsföring, försäljning och Revenue Management 20 p
Reception och konferens 30 p
Turismkunskap och hållbar utveckling 10 p
Totalt 210 Yh poäng

STUDIEUPPLÄGG OCH EXAMEN
Utbildningen är ettårig, platsbunden med vissa delar digitalt och går på heltid. Undervisningen varierar mycket och består bland annat av prov, projektarbeten (individuellt eller i grupp), föreläsningar, seminarier och studiebesök.
Vi samarbetar med näringslivet och de flesta föreläsare, lärare, handledare, mentorer är yrkesverksamma inom branschen.
Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

SAMARBETE MED ARBETSLIVET
Vi har tätt samarbete med företag och organisationer i branschen, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, föreläser och tar emot studerande på LIA (praktik). Ledningsgruppen ser till att utbildningens innehåll, håller en hög nivå och ger dig rätt kompetens.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Göteborgs Stad, Yrgo