Data Engineer

Bunden | Solna

Relativt ny roll inom IT-branschen! Vi har aldrig haft så mycket data som vi har idag och behovet av att förstå sina kunder har aldrig varit större.

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2024

Gå till utbildningen

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Förmågan att ta fram rätt data är kritiskt för företag och det rådande digitaliseringstrycket ökar kundernas behov och krav på nya moderna tjänster. Som Data Engineer filtrerar du fram den data som efterfrågas och som ligger till grund för att kunna fatta rätt beslut. En Data Engineer är bryggan mellan Data Scientist, Data Analyst och resten av IT-funktionen. De kommande tio åren väntas efterfrågan på en Data Engineers specialistkunskaper att öka i det dagliga arbetet och bli mer eftertraktade.

Utbildningen
Nackademins YH-utbildning Data Engineer ger dig kunskaper inom flera olika områden, det rör sig bland annat om att hantera olika databaser, programmering i bla. SQL, bearbeta data och implementera data pipelines samt datavisualisering. Du lär dig också om machine learning och hur man får data i produktion via DevOps.

Utbildningen ger dig djupare kunskaper inom SQL och relevanta databashanteringsverktyg samt kunskaper så som ETL (Extract, Transform, Load) och ELT (Extract, Load, Transform) som används för att hämta och organisera data.

I rollen som Data Engineer är det viktigt att ha god förmåga att kommunicera på engelska, både för att kunna ta till sig material och för att kunna samarbeta med medarbetare på arbetsplatser. I utbildningen Data Engineer krävs avancerade kunskaper inom matematik, minimumkrav är matematik 3.

Lärande i Arbete (LIA)
En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan.

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin också som en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

Yrkesroller efter utbildningen
Yrkesrollen Data Engineer återfinns i samtliga branscher, i både offentlig och privat sektor, kommuner, myndigheter, banker, elbolag, byggbolag, konsultbolag, e-handel, hälsosektorn, försäkringsbolag, etc.

- Data Engineer

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Nackademin AB

Webbplats

Telefon