Automations- och digitaliseringsingenjör

Bunden | Halmstad, Lidköping, Ljungby

Efterfrågan på ingenjörer som kan utveckla automation och digitalisering är mycket stor! Vi har utbildningen!

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

19 augusti 2024

Gå till utbildningen

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

STUDERA I HALMSTAD, LIDKÖPING ELLER I LJUNGBY!
DU FÅR LÅNA EN LAPTOP UNDER UTBILDNINGSTIDEN!

YRKESOMRÅDEN
Automation finns överallt men framförallt inom tillverknings- och processindustrin. Det kan t.ex. vara inom livsmedels-, fordons-, massa-, energi-, utvecklings-, förpacknings-, metallindustri samt konsult- och entreprenadverksamheter.

En automations- och digitaliseringsingenjör utför uppgifter som t.ex. projektering, konstruktion, virtuell verifiering/simulering, installation, montage och programmering av automations- och digitaliserade system.

I ett automationssystem finns det alltid övergripande styr- och reglersystem som PLC-system och komponenter i dess periferi som givare, ställdon, servon, motorer, HMI-paneler, industriella nätverk etc. För att dessa ska kunna samverka tillsammans i ett helintegrerat system behövs automations- och digitaliseringsingenjörer.

Yrkesrollen som automations- och digitaliseringsingenjör är mycket omväxlande och utvecklande och branschen har ett stort rekryteringsbehov av denna kompetens.


STUDIEORTER
Man kan välja att läsa i Halmstad, Lidköping eller i Ljungby.
Om du läser i Lidköping eller i Ljungby sker undervisningen i realtid med modern teknik. Du bedriver dina studier i en särskilt anpassad lokal. Genom storbildsskärmar, högtalare och micar följer du undervisningen som om du var på plats i Halmstad. Du kan när som helst ställa frågor och diskutera med läraren och andra elever. Du har tillgång till undervisningsutrustning när som helst. Vi har tidigare erfarenhet av detta och det har fungerat väl. Läser man i Halmstad följer man utbildningen precis som vanligt med läraren på plats.


UTBILDNINGEN
Utbildningen är på 2 läsår (aug – juni). Utbildningens olika kurser är framtagna tillsammans med branschen för att matcha den kompetens som de behöver.

Följande kurser ingår i utbildningen.
- Industriell elteknik och CAD, 40p
- Driv- och positioneringsteknik, 15p
- Industriell digitalisering, 25p
- Digital- och analog reglerteknik, 25p
- PLC-system och programmering, 40p
- Virtuell simulering och HMI/SCADA, 15p
- Cyber security OT och industriell IT, 15p
- Person- och maskinsäkerhet, 15p
- Digital fastighetsautomation, 15p
- Projektmetodik och dokumentation, 15p
- Hållbarhets- och produktionsekonomi, 15p
- Teknisk engelska automation, 10p
- Mekanik och CAD, 20p
- Examensprojekt, 30p
- LIA 1, 20p
- LIA 2, 30p
- LIA 3, 55p
Summa: 400p

Kurserna integreras för att ge en samlad kompetens för att kunna utöva yrket. Undervisningen varvas med teori och praktiska laborationer för att stärka kunskaperna. Vi arbetar med system som i dag används i industrin så att man känner igen tekniken när man är på LIA och när man efter utbildningen ska börja arbeta inom yrkesområdet.

Både lokaler och utrustning på skolan finns tillgängliga även efter ordinarie skoltid för att öka flexibiliteten och möjlighet att öva på det man har behov av.

Vissa delar i utbildningen spelar vi in så att man kan repetera i efterhand.


DATOR
Under utbildningstiden får du låna en laptop (high performance) av oss.


BRANSCHEN
Vi samverkar med ett stort antal företag på olika sätt i utbildningen. För att nämna några, AFRY, Albany International, Arla Foods, Carlsberg Sverige, Getinge Sterilization, Lindab, Essity, Stora Enso Paper, Spitze, Assemblin, Dafgårds, Electrolux m.fl.


LÄS MER PÅ VÅR HEMSIDA!
yhhalmstad.se

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Halmstads kommun, Vuxenutbildningen