Arbetsledare – Hållbar grönyteförvaltning

Distans | Ängelholm

Vill du vara med och forma framtidens gröna utemiljö? Är du intresserad av människor? Utbilda dig till arbetsledare inom hållbar grönyteförvaltning!

Omfattning 300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

11 november 2024

Gå till utbildningen

Sista ansökningsdatum

24 september 2024

Om utbildningen

Vill du vara med och forma framtidens gröna utemiljö? Är du intresserad av människor och ledarskap? Som arbetsledare inom grönyteförvaltning ansvarar du för att planera och leda genomförandet av projekt som rör skötsel, underhåll och förvaltning av grönområden. Det kan handla om allt från plantering av nya växter, beskärning av träd, renhållning och snöröjning. Du ansvarar för att leda personal och hitta effektiva lösningar för att gemensamt med ditt arbetslag nå uppsatta mål.

Rollen som arbetsledare inom grönyteförvaltning passar dig som har ledaregenskaper och tycker om att arbeta utomhus. Du är ansvarstagande, driven och brinner för att skapa en hållbar arbetsmiljö med medarbetare som trivs på jobbet. I din roll arbetar du med budget, personal och arbetsmiljöfrågor. Du utför också regelbundna besiktningar av grönområden för att identifiera områden som behöver åtgärdas eller förbättras.

Sveriges städer växer, så också utemiljön. Utemiljön skall skötas och förvaltas med rätt kvalitet och till rätt pris. Du kan få vara med och leda arbetet!

Det är stora pensionsavgångar i branschen och ett ökat kompetensbehov på grund av nya krav på planering, uppföljning, kvalitet och kostnadseffektivitet. Behovet av arbetskraft som kan förvalta de gröna offentliga stadsytorna är därför väldigt stort. Efter utbildningen kan du arbeta på exempelvis:

- Fastighetsbolag
- Parkförvaltningar
- Kyrkogårdsförvaltningar
- Entreprenörsföretag med skötselåtaganden

Ta ditt nästa karriärsteg hos oss på YH Akademin!

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

YH Akademin AB

Webbplats

E-post

Telefon