Automationsingenjör inriktning processteknik

Bunden | Karlstad

Vill du ha ett tekniskt inriktat arbete inom ett område där utvecklingen går snabbt framåt? Då ska du bli automationsingenjör!

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

26 augusti 2024

Gå till utbildningen

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

I dag blir produktionen i industrin alltmer automatiserad med industrirobotar och automatiskt styrda anläggningar som behöver utvecklas, underhållas och repareras. Automation är en framtidsbransch av stor betydelse för konkurrenskraften och för de stora frågorna runt resursanvändning, energi och miljö. Utbildningen ligger i gränslandet mellan maskin-, el- och datateknik och är relativt branschoberoende.

Utbildningen till automationsingenjör ger dig stora möjligheter till jobb efter examen. Du kan bland annat jobba med service-och underhåll inom processindustrin eller som automationsingenjör på någon konsultfirma inom el- och automationsbranschen.

Du får lära dig att arbeta i projekt inom automation och som omfattas av programmering av PLC/DCS-system samt tillhörande konstruktionsarbete och dokumentation. Du får också kunskaper om moderna industridatorsystems uppbyggnad och funktion från givare till överordnat system samt processkunskap inom området massa- och papperstillverkning. Du får även öva på att driftsätta och funktionsprova olika typer av nätverksbaserade styrsystem, trimma och optimera regulatorer samt lära dig grunderna i robotteknik.

För att du ska lära dig yrket så bra som möjligt varvas teori och praktik. Praktisk programmering körs bl.a. på en automatiserad produktionslina och vi tränar mät-och reglerteknik av exempelvis temperatur och flöde på miniprocesstationer.

Kurser som ingår i utbildningen är:
Automationssystem/programmering, 60 yhp
Branschkunskap, projektmetodik och gruppdynamik, 15 yhp
Elteknik-, motorstyrning, 30 yhp
Engelska för tekniker, 15 yhp
Examensarbete, 30 yhp
Industriell IT, 20 yhp
Industriell mätteknik, 15 yhp
Industriell styrteknik, 20 yhp
Kommunikation, 15 yhp
Konstruktion CAD/schemaläsning, 35 yhp
LIA-Automation 1, 25 yhp
LIA-Automation 2, 25 yhp
LIA-Processteknik, 20 yhp
LIA-Underhåll el, 30 yhp
Processteknik, 20 yhp
Reglerteknik, 15 yhp
Robotteknik, 10 yhp

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Karlstads kommun, Yrkeshögskolan