Drift- och fastighetstekniker

Bunden | Jönköping

Vill du jobba praktiskt inom fastighetsbranschen med drift av bostäder och företagslokaler? Läs till Drift- och fastighetstekniker hos oss!

Omfattning 300 poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

23 augusti 2021

Ansök på folkuniversitetet.se

Sista ansökningsdatum

9 maj 2021

Fler starter

1 augusti 2022, 1 augusti 2023

Om utbildningen

Vill du jobba praktiskt inom fastighetsbranschen med drift av bostäder och företagslokaler? Yrkeshögskoleutbildningen Drift- och fastighetstekniker är en 1,5-årig utbildning som berättigar till studiemedel. Det finns goda möjligheter till jobb efter avslutad utbildning.

Fastighetsbranschen är i ständig utveckling vad gäller frågor kring miljö, hållbarhet och digitalisering. Som drift- och fastighetstekniker har du ansvar för den dagliga driften av en eller flera fastigheter och är företagets ansikte utåt. En viktig del av arbetet är att se till att fastigheten fungerar väl. Att alla fastighetstekniska system fungerar på ett miljömässigt bra sätt och att underhåll sköts samt att beställa expertis när det behövs. Du arbetar i ett team tillsammans med förvaltare, energiingenjör och företagets kundtjänst. I ditt arbete påverkar du människors vardag i både hem och på arbetsplatsen och det är ett socialt arbete med mycket kundkontakt.


Efter utbildningen kan du arbeta som:
• Bovärd
• Fastighetsansvarig
• Fastighetsskötare/tekniker
• Driftstekniker
• Maskinist

Under utbildningen får du goda kunskaper i:
• Samtliga fastighetstekniska system och hur styr- och reglersystemet styr dessa.
• Elkunskap – förberedelse för B-behörighet.
• Övriga typer av fastighetstekniska system som till exempel brandskydd (sprinkler och larm), hissar och passersystem.
• Kundfokus – att kunna möta och bemöta kunderna på ett professionellt sätt.
• Förbättringsarbete med ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
• Kommunikation med olika målgrupper på svenska och engelska samt läsa och förstå engelska begrepp.
• Digitalisering – att kunna hantera dagens teknik och ha beredskap för morgondagens möjligheter.
• Hur ekonomi styr verksamheten och att kunna läsa och förstå avtal och gränsdragningslista.

Du är på plats på skolan ca 2-3 dagar i veckan, övrig tid är avsatt för självstudier. I utbildningen ingår även tre LIA-perioder, Lärande i arbete, då du praktiserar på ett fastighetsföretag.


Utbildningens mål
Efter avslutad utbildning har du kompetens att:

• Självständigt och med fokus på god resurshushållning säkerställa optimal drift av en eller flera fastigheter på ett juridiskt korrekt sätt.
• Ha en god dialog med kunder och ett gott bemötande för att på ett tidigt stadium upptäcka och åtgärda avvikelser i driften av fastigheten.
• Driva den egna kunskapsuppbyggnaden genom att följa med i teknikutveckling inom olika typer av fastighetsrelaterade system med fokus på digitaliseringens möjligheter.
Stor regional efterfrågan
Det finns idag ett stort behov av ny kompetens inom fastighetsbranschen och där kan du som drift- och fastighetstekniker komplettera både fastighetsskötaren och energiteknikern i deras arbete. Du arbetar både praktiskt med fastighetsteknik och har god kundkontakt.

Utbildningen sker i tätt samarbete med aktörer inom fastighetsbranschen i Jönköpings län och närliggande regioner.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Folkuniversitetet - Kursverksamheten vid Stockholms universitet