Kulturverkstan - Internationell kulturprojektledare

Bunden | Göteborg

Kulturverkstan är en tvåårig yrkeshögskola för dig som vill arbeta med konst och kultur, utveckla projekt och förverkliga idéer.

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

17 augusti 2020

Ansök på kulturverkstan.net

Sista ansökningsdatum

30 april 2020

Fler starter

23 augusti 2021

Om utbildningen

Kulturverkstan vänder sig till dig som vill arbeta professionellt med konst och kultur. Du som vill lära dig mer om hur du kan utveckla och genomföra kulturprojekt tillsammans med andra. Kanske är din främsta drivkraft att göra musik, dans, konst eller scenkonst tillgänglig för fler? Kanske har du en företagsidé inom film, design eller konsthantverk? Kanske ser du potentialen hos kulturen att utveckla vår demokrati? Eller något helt annat. Möjligheterna är många och två år på Kulturverkstan hjälper dig att utveckla dina idéer, sammanhang och drömmar.


PÅ KULTURVERKSTAN LÄR DU DIG
- utveckla, planera, genomföra och utvärdera kulturprojekt
- leda dig själv och andra
- argumentera för konstens och kulturens värde
- finansiera dina egna och andras kulturinitiativ
- hantera ekonomin i ett kulturprojekt eller en kulturverksamhet
- utveckla och genomföra internationella och interkulturella kultursamarbeten
- förstå och navigera i svensk och internationell konst- och kultursektor
- marknadsföra och kommunicera konst- och kulturprojekt
- skapa relationer och nätverk
- utveckla dina och andras styrkor och drivkrafter


Från första stund får studenterna omsätta sina kunskaper och förmågor i skarpa kulturprojekt och en tredjedel av utbildningen består av lärande i arbete, vilket är yrkeshögskolans version av praktik. Kulturverkstan utbildar kulturprojektledare som har operationella, relationella och kontextuella kunskaper och kompetenser. Det operativa betyder att studenten får de verktyg den behöver i rollen som projektledare. Det relationella innebär att ge insikter och färdigheter i gruppdynamik, konflikthantering och ledarskap. Det kontextuella syftar till att öka reflektionen kring och förståelsen av hur omvärlden påverkar och påverkas av kulturprojekt. Utbildningen kvalitetssäkras och utvecklas kontinuerligt av en ledningsgrupp med representanter från olika delar av kultursektorn.


Arbetsmarknaden ser ljus ut för kulturprojektledare. Kulturverkstan startade 1999 och har sedan dess examinerat fler än 500 kulturprojektledare. När vi följer upp våra klasser sex månader efter examen har cirka 70-80% arbete i kultursektorn. Du hittar dem som har tagit examen från Kulturverkstan i det fria kulturlivet, på konst- och kulturinstitutioner, inom offentlig förvaltning och i det privata näringslivet. Möjliga yrkesroller är många men några exempel är: kulturprojektledare, producent, kultursamordnare, kulturföretagare, kulturutvecklare.


KURSER
Den digitala kultursektorn, 15 p
Examensarbete, 20 p
Internationellt kultursamarbete, 25 p
Konsten och kulturen I, 10 p
Konsten och kulturen II, 15 p
Kulturekonomi och kulturföretagande, 30 p
Kulturlivets omvärld och arkitektur, 25 p
Kulturprojektet i text och bild, 15 p
Kulturprojektet: metod och process, 65 p
Ledarskap i kulturlivet, 20 p
LIA I, 30 p
LIA II, 100 p
Marknadskommunikation för kultursektorn, 30 p

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Nätverkstan Kultur AB