Behandlingspedagog

Bunden | Nyköping

Inom missbrukarvård, kriminalvård och socialvård finns ett starkt behov av utbildad personal med en humanistisk människosyn.

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

21 augusti 2023

Ansök på campusnykoping.se

Sista ansökningsdatum

5 maj 2023

Om utbildningen

Inom socialt arbete, missbruksvård och kriminalvård finns ett starkt behov av utbildad personal med professionellt förhållningssätt och humanistisk människosyn. Som behandlingspedagog är du en av dem som utifrån relevanta utrednings- och behandlingsmetoder stödjer människor i utsatta situationer. Under utbildningen utvecklar du din professionella roll och skaffar dig kunskap om hur du kan bemöta människor i kris, svårigheter och utveckling. Utbildningen bygger på processinriktad pedagogik och är framtagen i nära samarbete med arbetslivet. Välkommen till en utbildning där drivkraften är att stödja människor att bli den bästa versionen av sig själva.

YRKESROLLER
-Behandlingspedagog
-Behandlingsassistent, ansvara för utredning och stödåtgärder

ARBETSUPPGIFTER
-Att värdera, välja och använda aktuella och relevanta utrednings-, och behandlingsmetoder både inom socialt arbete, missbrukarvård och kriminalvård
-Att agera utifrån yrkesområdets lagstiftning
-Ett kulturkompetent bemötande, dvs ha självinsikt och öppenhet inför kulturella skillnader
-Att utifrån ett pedagogiskt och medvetet förhållningssätt arbeta med människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på ett professionellt sätt
-Att göra riskbedömningar och arbeta brett förebyggande i säkerhetsfrågor, agera professionellt både preventivt, vid akuta händelser och vid efterarbete

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Utbildningen till Behandlingspedagog omfattar 400 YH-poäng, vilket motsvarar två års studier på heltid. Utbildningen bedrivs på plats i Nyköping. Utbildningen innehåller schemalagda föreläsningar, praktik (LIA), självständigt arbete och grupparbete. Räkna med att vara på plats i skolan varje dag.

KURSER
-Beteendevetenskaplig översikt
-Etik och människosyn
-Examensarbete
-Entreprenörskap
-Friskvård och Hälsa
-Juridik i socialt arbete
-Yrkesrelaterad dokumentation
-LIA 1
-LIA 2
-Substansbruk, missbruk och beroendeproblematik
-Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser
-Socialpedagogik
-Säkerhet
-Utrednings-, och behandlingsmetodik
-Verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Campus Nyköping