Platser kvar på höstens YH-utbildningar

Antalet sökande till yrkeshögskolan har ökat med närmare 60 procent de senaste två åren men inför höstens terminsstart finns ändå platser kvar på 150 utbildningar. Elkraftsingenjör, frontendutvecklare, B2B-säljare och ambulanssjukvårdare är några av de utbildningar som fortfarande tar emot ansökningar.

Konkurrensen om platserna på de populäraste YH-utbildningarna är fortsatt hård, men samtidigt som söktrycket är stort finns det platser kvar på många utbildningar. En tredjedel av utbildningarna med så kallade restplatser är inom utbildningsområdet Teknik och tillverkning, exempelvis ventilationsingenjör, CAD-konstruktör och vindkraftstekniker.

Även inom data/IT finns det många utbildningar att söka till hösten, och enligt myndighetens analytiker Jessica Sjönell är möjligheten att få ett jobb efter examen god.
- De senaste siffrorna från SCB visar att trots pandemin får nio av tio jobb efter examen. Det finns självklart inga garantier, men om du väljer en YH-utbildning så kan du vara säker på att vi gjort bedömningen att du kommer att vara efterfrågad på arbetsmarknaden efter examen, säger analytikern Jessica Sjönell.

Utbudet av distansutbildningar inom yrkeshögskolan är stort. I höst startar fler än 300 YH-utbildningar på distans. Det utgör närmare en tredjedel av utbildningsutbudet. Av dessa finns det fortfarande platser kvar på bland annat lärarassistent, stödpedagog och specialistundersköterska.

Lista över utbildningar med restplatser inför höstens utbildningsstart