مدرسه عالی حرفه‌ای

مدرسه عالی حرفه‌ای، دوره‌ بعداز دبیرستان بوده و تئوری و کارآموزی را باهم ترکیب می‌نماید و در همکاری نزدیک با مراکز کاری ارائه می‌گردد.

در مدارس عالی حرفه‌ای کارفرمایان هم در زمینه برنامه‌ریزی و هم در انجام دوره‌های آموزشی فعال می‌باشند.  شما آنها را در کلاس‌های درس، در پروژه و در کارآموزی (LIA) خود ملاقات می‌کنید.

بدلیل آنکه نیاز بازارکار در طول زمان تغییر می‌کند، مطالب دوره‌های تحصیلی  و گرایش‌ها هم به روز می‌شود.  به مرور زمان و با تغییر در نیاز به مهارت‌های مختلف، دوره‌های تحصیلی جدید شروع شده و به بعضی دیگر پایان داده می‌شود.

این امر برای شما بعنوان دانشجو در برگیرنده آن است که هنگامی که تحصیلات خود را به پایان می‌برید دانش حرفه‌ای شما به روز بوده و مورد تقاضای مراکز کاری می‌باشد.  

حقایق

 • بیشتر دوره‌های تحصیلی رایگان بوده و همه آنها فرد را دارای صلاحیت دریافت کمک هزینه تحصیلی می‌نمایند.
 • شما می‌توانید بین ١٦ دوره آموزشی گوناگون و صدها گرایش گوناگون حرفه‌ای  رشته مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
 • LIA  دربرگیرنده آن است که شما بیرون از محیط درسی در یک محل کار،  در محیط واقعی کاری آموزش می‌بینید.
 • مدارس عالی حرفه‌ای از بسیاری هماهنگ کنندگان دوره‌‌‌های آموزشی مختلف (مدارس) در سراسر کشور تشکیل شده است.
 • این دوره‌های تحصیلی توسط موسسات آموزشی خصوصی، کمون‌ها، شوراهای استانی و دانشگاه‌‌ها و مدارس عالی برگزار می‌شوند.
 • این تحصیلات از سوی اداره امور مدارس عالی تحت نظارت دولتی بوده و  کیفیت آنها کنترل می‌گردد.

دانشجویان YH در بیشتر اوقات مستقیما پس از دریافت مدرک پایان تحصیلات کار بدست می‌آورند.

Innehållsförteckning

این امر چگونه عمل می‌کند؟

اعلام علاقمندی و پذیرش

کمک هزینه تحصیلی و هزینه‌های تحصیلی

سوئدی با گرایش حرفه‌ای

مهارت حقیقی- تجارب خود را تایید اعتبار نمایید

این امر چگونه عمل می‌کند؟

 در بیشتر دوره‌های تحصیلی در مدارس عالی حرفه‌ای، تئوری و کارآموزی به نوبت ارائه می‌گردد.  کارآموزی LIA خوانده می‌شود و در بیرون محیط درسی در یک محل کار انجام می‌گیرد.

 

در طول دوره‌‌های LIA  شما در آن محل کار تحت راهنمایی‌های کارفرما آموزش می‌بینید. این امر دربرگیرنده آن است که شما دانش فراگرفته خود از مدرسه را در یک محیط واقعی توسعه می‌دهید. شما در طول همان دوره تحصیلی تجربه کاری کسب نموده و نقش حرفه‌ای خود را تمرین می‌کنید.  علاوه بر این شما تماس‌هایی با مراکز کاری برقرار می‌کنید که بخوبی می‌تواند مستقیما پس از دریافت مدرک  منجر به بدست آوردن کار شود.  LIA در برنامه ریزی درسی دوره‌های تحصیلی گنجانده شده و اهداف آموزشی برای آنها تعیین شده که شما بایستی به آنها دست یابید.  همه دوره‌های تحصیلی که منجر به دریافت یک مدرک تخصصی از مدرسه عالی حرفه‌ای می‌شوند و شامل ٤٠٠ واحد درسی YH (برابر با دوسال تحصیل تمام وقت) و یا بیشتر، می‌باشند، شامل حداقل ٢٥ درصد LIA می‌باشند. جهت اطلاعات بیشتر درباره نحوه ساماندهی LIA  و چه میزان از زمان دوره تحصیلی که به آن علاقمندید  LIA  می‌باشد، با مدرسه تماس بگیرید.

سطح

مدرسه عالی حرفه‌ای یک فرم تحصیلی پس از تحصیلات دبیرستانی می‌باشد.

 

طول دوره‌های تحصیلی (پروگرام)

بیشتر دوره‌های تحصیلی YH  بین یک و دو سال بطول می‌انجامند.

 

سیستم واحدهای درسی

طول دوره‌‌های تحصیلی، بصورت واحد درسی مدارس عالی حرفه‌ای (YH-poäng) ذکر می‌گردد، که در آن پنج واحد برابر با یک هفته تحصیل تمام وقت می‌باشد.  ١٠٠ واحد درسی برابر با شش ماه تحصیل تمام وقت، ٢٠٠ واحد درسی برابر یکسال تحصیل تمام وقت، ٤٠٠ واحد درسی برابر دو سال تحصیل تمام وقت, و الی آخر می‌باشد.

 

در این جدول می‌توانید واحدهای درسی مدرسه عالی حرفه‌ای را در مقایسه با سیستم واحدهای درسی دانشگاه یا مدارس عالی مشاهده نمایید.  توجه نمایید که تنها طول دوره تحصیلی ذکر می‌شود، و نه سطحی که دوره مذکور با آن برابری می‌کند.

Utbildningens längd Yrkeshögskolepoäng Högskolepoäng
0,5 år 100 30
1 år 200 60
2 år 400 120
3 år 600 180

مدرک پایان تحصیل

برای آنکه یک دوره تحصیلی YH بتواند منجر به دریافت یک مدرک تحصیلی شود باید حداقل یکسال بطول بینجامد. اگر تحصیلات شما منجر به دریافت یک مدرک پایان تحصیلات نشود، می‌توانید در عوض یک گواهی تحصیلی دریافت نمایید.

در مدرسه عالی حرفه‌ای دو مدرک پایان تحصیلات وجود دارد.

 • مدرک پایان تحصیلات مدرسه عالی حرفه‌ای
 • مدرک تخصصی پایان تحصیلات مدرسه عالی حرفه‌ای

 

اداره امور مدارس عالی حرفه‌ای

ماموریت اصلی اداره امور مدارس عالی حرفه‌ای مسئولیت داشتن در قبال مسائلی که به مدارس عالی حرفه‌ای در سوئد ربط دارد و تلاش برای آن است که این دوره‌های تحصیلی تامین کننده نیازهای مراکز کاری به مهارت باشند. یک قانون و مقررات ویژه وجود دارد که کار این اداره و هماهنگ کنندگان دوره‌های تحصیلی را قانونمند می‌کند.  این اداره نظارت بعمل آورده و به شکایات در مورد دوره‌های تحصیلی که در حوزه مسئولیت ما قرار می‌گیرد، رسیدگی می‌کند.  ما همچنین کیفیت دوره‌های تحصیلی را کنترل نموده، آمار را تدوین نموده و نتایج دوره‌های تحصیلی را دنبال می‌کنیم.

مطالب بیشتری پیرامون اداره امور مدارس عالی حرفه‌ای مطالعه نماییید

 

اعلام علاقمندی و پذیرش

در اینجا می‌توانید مطالب بیشتری پیرامون مقررات کسب صلاحیت، شروط لازم جهت پذیرش، و نحوه اقدام  جهت اعلام علاقمندی خود، مطالعه نمایید.

 

برای آنکه وارد یک دوره تحصیلی در مدرسه عالی حرفه‌ای شوید، ابتدا و پیش از هر چیز باید حائز شرایط صلاحیت اساسی گردید. این امر دربرگیرنده آن است که شما باید دارای یک دیپلم دبیرستان و یا مدرک معادل آن باشید.

برای بسیاری از دوره‌های تحصیلی همچنین شرط به اصطلاح "داشتن اطلاعات مقدماتی" هم وجود دارد.   این امر معمولا مربوط به آن است که شما باید نمرات قبولی در بعضی دوره‌‌‌های آموزشی معین از دبیرستان داشته و یا اینکه باید میزان معینی تجربه کاری داشته باشید.

مدارس کار پذیرش را انجام می‌دهند

در مدارس عالی حرفه‌ای هماهنگ‌کنندگان تحصیلی گوناگون(مدارس) بسیاری وجود دارد و آنها خودشان کار پذیرش در دوره‌های آموزشی خود را انجام می‌دهند. همیشه اگر پرسش‌هایی درباره اعلام علاقمندی دارید  و یا شروطی که برای ورود به دوره تحصیلی که به آن علاقمندید گذاشته شده است، مستقیما با مدرسه مورد نظر خود تماس بگیرید.

آخرین تاریخ ارسال اعلام علاقمندی از یک دوره تحصیلی به دوره تحصیلی دیگر فرق می‌کند.

اعلام علاقمندی شما شامل چه مواردی باید باشد؟

این امر که اعلام علاقمندی شما دقیقا شامل چه مواردی باید باشد بین مدارس و دوره‌های تحصیلی متفاوت است، اما در اینجا چند نمونه می‌آید:

 • نمرات
 • نامه شخصی
 • گواهی کار
 • نمونه‌های کار

اطلاعات دقیق درباره آنچه صدق می‌کند را از هماهنگ کننده دوره تحصیلی مربوطه دریافت می‌کنید.

صلاحیت اساسی

برای همه دوره‌‌های تحصیلی شما باید دارای یک دیپلم دبیرستان یا مدرک معادل آن باشید. مقررات سخاوتمندانه است و درخواست کنندگان با پیشینه‌ و تجربه‌های گوناگون این امکان را دارند که حائز شرایط گردند.

اگر حائز یکی از شرایط زیر باشید صلاحیت پذیرش در یک دوره تحصیلی را دارید:

1. دارای یک دیپلم دبیرستان از یک دبیرستان و یا مرکز کمونی آموزش بزرگسالان باشید.

2. دارای تحصیلاتی در سوئد یا خارج از کشور باشید که معادل شرط ذکر شده در بند یک می‌باشد.

3. ساکن دانمارک، فنلاند، ایسلند یا نروژ بوده و در آنجا صلاحیت ورود به دوره تحصیلی معادل را دارید.

4. از طریق تحصیلات در سوئد یا خارج از کشور، تجربه عملی و یا برپایه شرایطی دیگر، دارای شرایط لازم برای به حساب خود محسوب کردن دوره تحصیلی مربوطه باشید.

بند ٤ درباره آن است که شما می‌توانید به روش‌های دیگر غیر از مدرک دبیرستان، دارای صلاحیت پذیرش گردید.  همه انسان‌ها دانش‌ها و مهارت‌هایی را در درون خود دارند.  بعضی از آنها از طریق تحصیلات رسمی بدست آمده، بعنوان نمونه تحصیلات دبیرستانی یا دانشگاهی، در حالی که بعضی دیگر از طریق کار، فعالیت در انجمن‌ها یا گذراندن دوره‌های آموزشی در اوقات فراغت کسب شده‌اند. به این امر مهارت حقیقی می‌گویند.  

مدرسه‌‌ای که می‌خواهید در آنجا درس بخوانید باید بتواند تشخیصی در مورد مهارت‌های حقیقی شما بدهد.  بعنوان نمونه مدرسه می‌تواند آزمون‌های گوناگونی را بعمل آورد تا ببیند آیا دانش شما معادل دوره‌های آموزشی دبیرستانی می‌باشد یا نه.  این تشخیص ممکن است به شکل‌های متفاوتی باشد. یک روش ویژه "تایید اعتبار" خوانده می‌شود.  


اطلاعات مقدماتی ویژه

در بسیاری از دوره‌های تحصیلی همچنان شرط دارا بودن اطلاعات مقدماتی ویژه هم وجود دارد.  این شروط از یک دوره تحصیلی به دوره تحصیلی دیگر فرق می‌کند.  این امر می‌تواند این باشد که شما باید نمرات قبولی در یک یا چند دوره آموزشی معین در دبیرستان داشته باشید.  بعضی دوره‌های تحصیلی برای آنکه شما صلاحیت داشته باشید شرط داشتن تجربه کاری در یک حوزه کاری ویژه را تعیین نموده‌اند.  علاوه بر شروط تعیین شده مربوط به دارا بودن دانش، ممکن است شروط دیگری هم تعیین شده باشد، بعنوان نمونه اینکه باید گواهینامه رانندگی داشته باشید.

برای آگاهی یافتن از اینکه کدام شروط برای آن دوره تحصیلی تعیین شده که شما به آن علاقمندید، به مدرسه مربوطه مراجعه کنید

امکان گذراندن  یک دوره مقدماتی جهت کسب صلاحیت

اگر حائز شرط داشتن دانش مقدماتی ویژه برای یک دوره تحصیلی نیستید،  ممکن است این امکان وجود داشته باشد که به یک دوره آموزشی مقدماتی بروید که دانش مقدماتی مورد لزوم را به شما بدهد.  برای دوره‌های تحصیلی که این امر صدق می‌کند، آنها را  تحت عنوان "اطلاعات مقدماتی ویژه" در صفحه‌ای می‌یابید که دوره تحصیلی مذکور معرفی شده است.

استثناء از شرط داشتن صلاحیت

برای شما که حائز شرط‌های رسمی تعیین شده برای صلاحیت اساسی و اطلاعات مقدماتی ویژه نیستید، باز هم امکانی جهت پذیرفته شدن وجود دارد.  یعنی مدرسه در صورتی که تشخیص دهد فرد درخواست کننده می‌تواند از عهده دوره تحصیلی مذکور برآمده و در آن حرفه‌ای که دوره تحصیلی مذکور به آن منجر می‌شود کار کند،  می‌تواند استثناء قائل شود.  برای آگاهی یافتن از اینکه آیا این امکان برای دوره آموزشی که به آن علاقمندید وجود دارد یا نه، به مدرسه مربوطه مراجعه نمایید.

دانش مربوط به زبان سوئدی

اگر زبان مادری شما زبانی غیر از سوئدی، دانمارکی، زبان اهالی جزیره فرئو،  ایسلندی یا نروژی می‌باشد، بایستی دارای دانش لازم در زبان سوئدی باشید که برای از عهده این دوره تحصیلی برآمدن، ضروری است.  این مدرسه است که تصمیم می‌گیرد و بررسی می‌کند که آیا دانش مورد لزوم را دارید یا نه.

بازارکار ممکن است این شرط را قائل شود که شما از دانش زبانی با گرایش حرفه‌ای معینی برخوردار باشید.  برای بدست آوردن چنین دانش زبانی ممکن است این امکان برای شما بعنوان دانشجو وجود داشته باشد که تدریس درسوئدی با گرایش زبانی (SMY) دریافت کنید.

گزینش و پذیرش

اگر تعداد درخواست کنندگان دارای صلاحیت بیش از مکان‌های موجود در یک دوره تحصیلی باشد، یک گزینش صورت می‌گیرد. نحوه انجام اینکار از یک دوره تحصیلی به دوره دیگر فرق می‌کند.  

مبانی گزینش می‌تواند یک یا چند گزینه از موارد زیر باشد:

 • نمرات
 • امتحان ویژه (آزمون کتبی یا مصاحبه)
 • تحصیلات قبلی
 • تجربه کاری

اگر پرسش‌هایی در مورد نحوه  انجام گزینش و چگونه آماده کردن خود دارید، می‌توانید با مدرسه‌ای که دوره تحصیلی مربوطه را برگزار می‌کند تماس بگیرید. 

 

کمک هزینه تحصیلی و هزینه‌های تحصیلی

همه دوره‌های تحصیلی در مدارس عالی حرفه‌ای فرد را مشمول دریافت کمک هزینه تحصیلی از CSN می‌کند و تقریبا همه آن رایگان است.

 

در بسیاری از دوره‌های تحصیلی YH، تحصیل رایگان است اما تعداد کمی از آنها هم وجود دارند که یک هزینه تحصیل دریافت می‌کنند. در همه دوره‌های تحصیلی، همانند تحصیل در دانشگاه ، خود شما باید هزینه کتب درسی و سایر لوازم تحصیل را بپردازید. پیش از آنکه علاقمندی خود به یک دوره تحصیلی را اعلام کنید، همیشه هزینه‌های احتمالی مربوطه را کنترل نمایید.  

 همه دوره‌های تحصیلی  فرد را مشمول دریافت کمک هزینه تحصیلی از کمیته مرکزی حمایت‌های تحصیلی می‌کند (CSN). این امر همچنین در مورد دوره‌های LIA (یادگیری در کار) هم صدق می‌کند که بیرون از محیط درسی و در یک محل کار انجام می‌شود.

برای برخورداری از حق دریافت کمک هزینه تحصیلی شما بعنوان یک شهروند خارجی باید حائز بعضی شرایط باشید. این شرایط بسته به اینکه شهروند کدام کشور هستید متفاوت می‌باشد.

مطالب بیشتر پیرامون کمک هزینه تحصیلی را در  وبسایت CSN مطالعه نمایید

 

سوئدی با گرایش حرفه‌ای

بازارکار ممکن است این الزام را قائل شود که شما دارای دانش زبانی با یک گرایش حرفه‌ای معین باشید. برای آنکه چنین دانش زبانی را بدست آورید ممکن است این امکان برای شما  که درس می‌خوانید وجود داشته باشد که سوئدی با یک گرایش حرفه‌ای (SMY) به شما تدریس شود.

هدف از تدریس سوئدی با گرایش حرفه‌ای آن است که دانش زبانی لازم برای همان حرفه‌ای را بدست آورید که در آن تحصیل می‌کنید.  این امر می‌تواند موجب شود که پس از پایان تحصیلات خود آسان‌تر بتوانید کار بدست آورید.

اینگونه اقدام کنید

با مدرسه تماس گرفته و نیاز خود به تدریس سوئدی با گرایش حرفه‌ای را شرح دهید. این ارائه کننده این دوره آموزشی (مدرسه) است که تشخیص می‌دهد که آیا شرایط لازم برای تدریس وجود دارد یا نه. SMY می‌تواند از سوی خود مدرسه و یا توسط مربیانی که مدرسه برای تدریس بخدمت می‌گیرد، اداره شود.

هنگامی که مدرسه بداند این نیاز وجود دارد و مشاهده کند که امکان ارائه SMY  وجود دارد، نزد اداره امور مدارس عالی حرفه‌ای درخواست منابع مالی لازم می‌نماید.

 

مهارت حقیقی- تجارب خود را تایید اعتبار نمایید

اگر فاقد مدارک یا گواهی‌های لازم می‌باشید، تایید اعتبار روشی برای کسب صلاحیت برای گذراندن یک دوره تحصیلی می‌باشد.  تایید اعتبار همچنین می‌تواند روشی برای محسوب کردن بخش‌هایی از یک دوره تحصیلی به حساب درس‌های گذرانده خود، باشد.

شما هم از طریق یک تحصیل رسمی می‌توانید دانش و مهارت بدست آورید (بعنوان مثال تحصیلات دبیرستانی یا دانشگاهی) و هم از طریق کار، فعالیت در یک انجمن یا تحصیلات غیررسمی (بعنوان مثال گذراندن یک دوره آموزشی در زمان اوقات فراغت). مجموع مهارت‌های واقعی که دارید را مهارت حقیقی می‌نامند و تایید اعتبار شیوه‌ای برای مطرح نمودن مهارت حقیقی شما می‌باشد.  تایید اعتبار دربرگیرنده آن است که معلومات و مهارت‌‌های شما از طریق گفتگو و تست‌هایی که به روشی قاعده‌مند انجام می‌گیرد مورد بررسی قرار گفته و در مورد آنها تشخیص داده می‌شود.

حتی اگر فاقد مدرک می‌باشید هم صلاحیت کسب نمایید

 • اگر فاقد مدرک یا گواهی‌هایی می‌باشید، تایید اعتبار شیوه‌ای برای اثبات آن است که شما دارای اطلاعات مقدماتی لازم می‌باشید که از راه‌های دیگر کسب نموده‌اید و علیرغم این امر برای گذراندن یک دوره تحصیلی صلاحیت کسب نمایید.  دوره تحصیلی مورد نظر خود را اینجا yrkeshogskolan.se  یافته و با مسئول برگزاری دوره تحصیلی مذکور تماس بگیرید تا تجربیات خود را تایید اعتبار نمایید.
 • آیا پیش از آنکه بتوانید به گذراندن یک دوره تحصیلی حرفه‌ای ادامه دهید نیاز به یک تحصیلات دبیرستانی دارید؟ برای کسب اطلاعات بیشتر در درجه اول با کمون خود تماس بگیرید.

بخش‌هایی از یک دوره تحصیلی را به حساب درس‌های گذرانده خود محسوب نمایید

حتی شما که مدارک رسمی از تحصیلات قبلی خود دارید هم می‌توانید مهارت‌های حقیقی خودرا تایید اعتبار نمایید و بدین شیوه زمان دوره تحصیلی در یک مدرسه عالی حرفه‌ای که در آن پذیرفته شده‌اید را کوتاه‌تر نمایید.

اطلاعات بیشتر و راه‌های پیش بردن کار

این امر را مد نظر قرار دهید که  چندین اداره دولتی مختلف با امر تایید اعتبار کار می‌کنند نزد آنها اطلاعات بیشتری بیابید:

اداره امور مدارس سوئد:

Swedish National Agency for Education) Skolverket)

اداره کاریابی:

Swedish Public Employment Service) Arbetsförmedlingen)

 

The Swedish Council for Higher Education ) Universitets- och högskolerådet)

studera.nu

SDG base logo