Automationsingenjör

Bunden | Stockholm

Programmera och utveckla automation för industri, fastigheter och produktion 🤖

Omfattning 410 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2024

Gå till utbildningen

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

1 augusti 2025, 1 augusti 2026

Om utbildningen

Vad gör en Automationsingenjör?
Allt fler tillverkningsprocesser automatiseras med robotar, andra maskiner och system. Som automationsingenjör driver du utvecklingen av automationsteknik. Det finns en stor brist på automationsingenjörer på grund av den snabba utvecklingen och efterfrågan av automatiserade system i samhället.

Som automationsingenjör genomför, programmerar och utvecklar du funktioner, och sköter drift av automatiserade processer. Yrkesrollen ger dig bred grund och möjligheter att specialinrikta dig på olika områden inom automation. Dina framtida arbetsplatser kan vara inom allt från industri och kommun till teknik-, energi- och fastighetsbolag.

Vanliga arbetsuppgifter för en Automationsingenjör:
- Styra och optimera automatiserade processer.
- Simulering och visualisering av komplexa system.
- Utveckling, programmering och design av automationsprocesser.

STI:s utbildning
Under utbildningen på STI lär du dig att programmera funktioner och sköta drift av automatiserade processer och system. Du använder de vanligaste programspråken inom automation. Du läser också olika delkurser inom automationsteknik och digitalteknik.

Efter utbildningen har du kompetens inom både fastighetsteknik och industriell automation.

Du hittar mer info om alla delkurser på vår hemsida. Välkommen till STI!

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Stiftelsen Stockholms Tekniska Institut

Webbplats

E-post

Telefon