Aktiveringspedagog inom LSS

Bunden | Mölndal

Vill du göra skillnad för andra? Då är denna utbildning perfekt för dig.

Omfattning 300 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 75%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2024

Gå till utbildningen

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

1 september 2025

Om utbildningen

ÖVERSIKT
Examen Yrkeshögskoleexamen
Start september 2023
Längd 300 YH-poäng (2 år)
Studietakt 75%, bunden
Studieort Mölndal
Antal platser 20 st
LIA 23 veckor (praktikSom aktiveringspedagog inom LSS bidrar du till en aktiv och meningsfull vardag för personer som har en intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd eller förvärvad hjärnskada. Under utbildningen fördjupar du din kunskap i intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar.

Du lär dig att utforma och målgruppsanpassa sinnesstimulerande aktiviteter, kognitivt stöd och kommunikationsstöd. Du får även fördjupad kunskap om dokumentation och presentation.

Under utbildningen utvecklar du ditt professionella förhållningssätt som grund för att kvalitetsutveckla och pedagogiskt vägleda vardagsarbete. Färdigheter som kan användas inom exempelvis daglig verksamhet, särskola, grupp- eller korttidsboende.

Utbildningen innehåller kurserna:

Människan i utveckling och aktivitet, 20 YH-poäng
Människan med funktionsnedsättning i sampel med andra, 30 YH-poäng
LIA 1 - Människan med funktionsnedsättning i samspel med andra, 20 YH-poäng
Vardagsaktivitet och dokumentation, 25 YH-poäng
Kommunikation och samspel, 25 YH-poäng
Tillgänglighet, delaktighet och välfärdsteknik, 25 YH-poäng
Sinnesstimulering och social dokumentation, 25 YH-poäng
LIA 2 - Vardagsaktivitet, kommunikation, välfärdsteknik och dokumentation, 40 YH-poäng
Ett vägledande förhållningssätt och evidensbaserad praktik, 40 YH-poäng
Utveckling för evidensbaserad praktik, 25 YH-poäng
Examensarbete, 25 YH-poäng

5 YH-poäng motsvarar en veckas helstudier

Idag finns ett behov av utbildade stödpedagoger på arbetsmarknad. Utbildningen Aktiveringspedagog inom LSS är en av de eftergymnasiala utbildningar som leder till yrkestiteln stödpedagog.

Efter utbildningen kan du arbeta inom en rad olika yrken så som:

Aktiveringspedagog
Metodutvecklare
Stödpedagog
Specialassistent
Resurspedagog

För att vara behörig till utbildningen behöver du, utöver grundläggande behörighet till yrkeshögskolan, kunskaper som motsvarar betyg E/3/G i följande kurser:

Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
Naturkunskap 2 - kan ersättas av till exempel Medicinsk grundkurs 1/2 eller kurs i Anatomi och fysiologi
Samhällskunskap 1b - kan ersättas av till exempel Samhällskunskap A enligt tidigare bestämmelser eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.
Psykologi 1 - kan ersättas av till exempel annan kurs i psykologi på grundläggande nivå eller kurs i kommunikation från Barn- och fritidsprogrammet.
Har du fått kunskaper på annat sätt kan vi även bedöma din reella kompetens.

Du behöver dessutom minst tolv månaders yrkeserfarenhet inom något av följande arbetsområden:

Boende med särskild service
Korttidsboende
Daglig verksamhet
Personlig assistans
Särskoleverksamhet
Elevassistans för elev med kognitiv / intellektuell funktionsnedsättning / autismspektrumstörning
Funktionsstöd

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Yrkeshögskola Campus Mölndal