Driftledare lantbruk

Distans | Umeå

Bli en del av en grön framtid i norra Sverige där livsmedelsproduktion och långsiktig hållbarhet varvas med modern teknik och innovationskraft!

Omfattning 250 YH-poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

16 oktober 2023

Gå till utbildningen

Sista ansökningsdatum

20 augusti 2023

Fler starter

1 oktober 2024, 1 oktober 2025

Om utbildningen

Den här utbildningen är på heltid men med stort uppehåll över sommar halvåret för att möjliggöra för de som redan är i branschen. Utbildningen ges på distans med inslag av fysiska träffar samt LIA (Lärande i Arbete). Den vänder sig till dig som redan är i näringen men vill vidareutbilda dig för mer kvalificerade uppgifter och ett ökat helhetsansvar, samt till dig med sikte på drift av egen verksamhet och eget företagande inom mjölk/nöt eller fårproduktion.

Utbildningen är CSN-berättigad, avgiftsfri och finansieras med statliga medel. Satsningen är en samverkan över länsgränserna i norra Sverige för att bidra till en nationell hållbar livsmedelsproduktion, lantbrukets fortsatta utveckling och innovativa företag rustade för framtiden oavsett dess storlek. Framtiden är grön och du behövs i den!

Obligatoriska kurser (totalt 185 Yhp):
- Ekonomi, 30 Yhp
- Entreprenörskap och företagande, 15 Yhp
- Examensarbete - Affärs- eller driftsplan, 15 Yhp
- Jordbrukets miljöpåverkan, 15 Yhp
- Jordbrukspolitik och marknad, 15 Yhp
- Ledarskap och arbetsorganisation, 20 Yhp
- LIA 1 - Arbetsledning och arbetsmiljö, 20 Yhp
- LIA 2 - Driftsledning och planering, 30 Yhp
- Odling av foderväxter, 25 Yhp

Valbara kurser (varav totalt 65 Yhp ska väljas)
- Djurförsörjning och djurens välfärd - nötkreatur, 25 Yhp
- Djurvälfärd, fårhälsa och lamning, 20 Yhp
- Maskinsystem och byggnader - nötkreatur, 20 Yhp
- Produktionsmodeller, byggnader och hanteringssystem - får/lamm, 15 Yhp
- Ull- och skinnförädling, 10 Yhp
- Utfodring av får/lamm, 20 Yhp
- Utfodring av nötkreatur, 20 Yhp

Saknar du nödvändiga särskilda förkunskaper i form av gymnasiekurserna men har yrkeserfarenhet (eller morsvarande), så kan du komma att erbjudas en kortare behörighetsgivande förutbildning som ges vid för få behöriga sökande. Godkänd sådan garanterar dig i så fall även en plats på Driftledarutbildningen.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Umeå kommun - Forslundagymnasiet

Webbplats

Telefon