Lokförare

Bunden | Nässjö

Vill du ha ett omväxlande yrke där du för människor närmare varandra och gods till rätt ställe?

Omfattning 220 YH-poäng (ca 1 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 januari 2025

Gå till utbildningen

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

1 januari 2026

Om utbildningen

Utbildningens upplägg
Utbildningen är ettårig och ger dig de kunskaper och färdigheter som behövs som lokförare.

Utbildningen till lokförare är framtagen i samarbete med järnvägsbranschen och innehållet är anpassat till järnvägsbranschens krav. Utbildningen är även anpassad till den nationella utbildningsplan som branschorganisationen Almega och branschföretagen tagit fram.

I järnvägsknuten Nässjö möts sex järnvägslinjer och flera av de stora tågbolagen har kontor här. Förutsättningarna är därför mycket goda att lära sig allt som yrkesrollen som lokförare kräver, både teoretiskt och praktiskt.

Praktik - Lärande i arbete (LIA)
Utbildningen läggs upp i nära samverkan med näringslivet och teori varvas med praktik. Nästan hälften av utbildningen är därför förlagd ute på en arbetsplats sk Lärande i arbete (LIA) där du ges möjlighet till en första kontakt med framtida arbetsgivare.

På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge. Under handledning får du vidareutveckla dina kunskaper från skolan i en verklig miljö. LIA:n är en viktig del av utbildningen då du får arbetslivserfarenhet och får känna på din kommande yrkesroll redan under studietiden. LIA:ns placeringsort kan variera över hela Sverige beroende på branschens behov. Eventuella kostnader för resor och boende i samband med LIA:n betalas av den studerande. Det finns möjlighet att ansöka om stipendium via Aktiestinsen för kostnader relaterade till LIA:n. Eventuellt stipendium betalas ut efter utbildningen.

Efter utbildningen
Efter utbildningen har du kunskaper motsvarande förarbevis enligt EU:s krav. Utbildningen ger också kompetens inom områden som berör bromsprovare, bland annat signalgivare vid växling.

Hur många får jobb?
Av de 22 studerande som tog examen i december 2022 har samtliga fått jobb som lokförare.

Studiestöd och examen
Utbildningen är eftergymnasial, avgiftsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Utbildningen ger dig en yrkeshögskoleexamen.

Ansökan
Ansökan för utbildningsstart 2025 öppnar 5 februari.

Granskning av lokförarutbildningen
YH-utbildningen till lokförare blev under våren 2021 kvalitetsgranskad av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och fick högsta betyg. Myndigheten bedömer att utbildningen i hög grad uppfyller myndighetens fastställda kvalitetskriterier och har mycket hög kvalitet.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Nässjö kommun, Nässjöakademin