Konceptutvecklare Event och besöksnäring

Bunden | Kalmar, Vimmerby

Utbildningen ger dig kompetens att ansvara för planering, genomförande och utvärdering av koncept- och produktutveckling fysiska och digitala koncept.

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

19 augusti 2024

Gå till utbildningen

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

1 augusti 2025

Om utbildningen

Konceptutvecklare Event & Besöksnäring ger dig kompetens att ansvara för planering, genomförande och utvärdering av koncept- och produktutveckling för fysiska och digitala koncept. Efter utbildningen kan du också jobba med kvalificerade arbetsuppgifter inom försäljning, marknadsarbete och eventproduktion. Utöver goda kunskaper om besöksnäringen, ger utbildningen kunskaper i affärsutveckling, hållbar utveckling, projektledning, affärsekonomi samt utvecklar ditt sinne för affärsmannaskap.

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i:
Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk koncept- och produktutvecklingsarbete för fysiska och digitala event och produkter, marknadsföring samt projektledning i yrkesrollen som konceptutvecklare inom event- och besöksnäringen.
Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom försäljning ekonomi och juridik
Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk koncept- och produktutvecklingsarbete för fysiska och digitala event och produkter, marknadsföring, projektledning samt digital transformation i yrkesrollen som konceptutvecklare inom event- och besöksnäringen
Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att:

Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom koncept- och produktutvecklingsarbete för fysiska och digitala event och produkter, marknadsföring samt projektledning i yrkesrollen som konceptutvecklare inom event- och besöksnäringen
Lösa sammansatta problem inom koncept- och produktutvecklingsarbete, marknadsföring samt projektledning i yrkesrollen som konceptutvecklare inom event- och besöksnäringen
Kommunicera åtaganden och lösningar på engelska inom koncept- och produktutvecklingsarbete för fysiska och digitala event och produkter, marknadsföring samt projektledning i yrkesrollen som konceptutvecklare inom event- och besöksnäringen
Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att:

Självständigt behandla teoretisk och praktisk koncept- och produktutvecklingsarbete för fysiska och digitala event och produkter, marknadsföring samt projektledning på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som konceptutvecklare inom event- och besöksnäringen
Övervaka koncept- och produktutvecklingsarbete för fysiska och digitala event och produkter, marknadsföring samt projektledning samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som konceptutvecklare inom event- och besöksnäringen.

TÄNKBARA YRKESROLLER EFTER UTBILDNINGEN:
Konceptutvecklare inom event och besöksnäring
Event- och marknadskoordinator
Kvalificerad säljare inom event och besöksnäring
Projektledare inom event och besöksnäring
Produktionsledare inom event och besöksnäring
YH-utbildning

KURSER
Affärsekonomi (20 poäng)
Affärsjuridik (20 poäng)
Affärsmannaskap (30 poäng)
Branschkunskap - besöksnäring (20 poäng)
Business English and Cross Cultural Communication (15 poäng)
Business Innovation (20 poäng)
Digital Events (10 poäng)
Event Management (20 poäng)
Hållbar utveckling (30 poäng)
Projektledning (25 poäng)
Tourism and Hospitality Marketing (25 poäng)
Lärande i Arbete 1 & 2
Examensarbete - Business Case (40 poäng)

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

IHM Business School AB Malmö

Webbplats

E-post

Telefon