Ekonomi- och redovisningskonsult

Bunden | Malmö

Vill du jobba med bokföring, ekonomisk redovisning och ekonomistyrning?

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

19 augusti 2024

Gå till utbildningen

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

1 augusti 2025

Om utbildningen

Ekonomi- & redovisningskonsult ger kompetens att arbeta självständigt och ta ett affärsmässigt helhetsansvar för redovisningsarbetet. Du lär dig bland annat att behandla teoretisk och praktisk bokföring, ekonomisk redovisning och ekonomistyrning samt lösa sammansatta problem inom bokförings, ekonomiskt redovisnings- och ekonomistyrningsarbete. Dessutom tränas du i affärsrådgivning för att kunna kommunicera till externa/interna parter med olika ekonomisk kompetens.

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i:
Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk bokföring, ekonomisk redovisning och ekonomistyrning i yrkesrollen som ekonomi- & redovisningskonsult.
Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom affärsjuridik och controlling och budgetarbete
Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk bokföring, ekonomisk redovisning och ekonomistyrning i yrkesrollen som ekonomi- & redovisningskonsult.

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att:
Planera, utföra, samt identifiera resurser för att utföra, specialiserade arbetsuppgifter inom bokförings, ekonomiskt redovisnings- och ekonomistyrningsarbete i yrkesrollen som ekonomi- & redovisningskonsult.
Lösa sammansatta problem inom bokförings, ekonomiskt redovisnings- och ekonomistyrningsarbete i yrkesrollen som ekonomi- & redovisningskonsult.
Kommunicera åtaganden och lösningar på engelska inom bokförings, ekonomiskt redovisnings- och ekonomistyrningsarbete i yrkesrollen som ekonomi- & redovisningskonsult.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att:
Självständigt behandla teoretisk och praktisk bokföring, ekonomisk redovisning och ekonomistyrning på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som ekonomi- & redovisningskonsult.
Övervaka bokförings, ekonomiskt redovisnings- och ekonomistyrningsarbete samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som ekonomi- & redovisningskonsult.

TÄNKBARA YRKESROLLER EFTER UTBILDNINGEN:
Redovisningsekonom
Redovisningskonsult
Ekonomikonsult
Ekonomiansvarig

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

IHM Business School AB Malmö

Webbplats

E-post

Telefon