E-Commerce Logistiker

Bunden | Malmö

E-commerce Logistiker ger dig specialiserad kompetens inom e-handelslogistik och digital handel.

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

19 augusti 2024

Gå till utbildningen

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

1 augusti 2025

Om utbildningen

Utbildningen E-commerce Logistiker ger dig eftertraktad kompetens att tillämpa kundcentrerad logistik inom e-handel/digital handel/omnikanalshandel, analysera digitala och logistiska flöden inom e-handel, analysera och optimera flöden inom lagerhållning och lagerstyrning, tillämpa kunddriven slutleverans, hantera frågeställningar och processer relaterade till hållbarhet samt skapa insikter och utveckling av affären och verksamheten inom e-handelslogistik.

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i:
Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk e-handelslogistik, hållbara e-handelslogistikflöden samt affärsutveckling av e-handelslogistik.

Kunskaper om, och överblick över, angränsande yrkes- och kompetensområden såsom inköp, export och import, transportlogistik, digitala medier och e-commerce management.

Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk e-handelslogistik, hållbara e-handelslogistikflöden samt affärsutveckling av e-handelslogistik.

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att:
Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom strategiskt och operativt logistikarbete inom e-handel och omnikanalshandel.

Lösa sammansatta problem inom strategiskt och operativt logistikarbete inom e-handel och omnikanalshandel.

Kommunicera åtaganden och lösningar inom strategiskt och operativt logistikarbete inom e-handel och omnikanalshandel på såväl svenska som engelska.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att:
Självständigt behandla teoretisk och praktisk e-handelslogistik, hållbara e-handelslogistikflöden samt affärsutveckling av e-handelslogistik på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling.

Övervaka arbete inom strategiskt och operativt logistikarbete inom e-handel och omnikanalshandel samt slutföra förelagda projekt.

TÄNKBARA YRKESROLLER EFTER UTBILDNINGEN:
E-Commerce Logistiker
Operativ ansvarig Last mile
Verksamhetsutvecklare e-handelslogistik
Operativt ansvarig E-handel Supply Chain
Logistikutvecklare inom transport och spedition

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

IHM Business School AB Malmö

Webbplats

E-post

Telefon