Digital Marketing Specialist

Bunden | Stockholm

Vill du jobba med digital marknadsföring i sökmotorer, sociala medier, videonätverk, webbportaler och andra plattformar online?

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

21 augusti 2023

Gå till utbildningen

Sista ansökningsdatum

2 maj 2023

Fler starter

1 augusti 2024, 1 augusti 2025

Om utbildningen

Utbildningen Digital Marketing Specialist ger dig eftertraktad kompetens för en karriär som marknadsföringspecialist inom digitala medier. Här utvecklar du både strategiska och operativa färdigheter inom sökmotormarknadsföring, sociala medier, videonätverk, digital annonsering och marknadsföring i andra digitala medier.

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i:
Specialiserade kunskaper inom praktisk och strategisk marknadsföring i digitala medier samt digital strategi i yrkesrollen som Digital Marketing Specialist.
Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom traditionell marknadsföring, digital analys, ekonomi och customer experience.
Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom praktisk och strategisk marknadsföring i digitala medier samt digital strategi i yrkesrollen som Digital Marketing Specialist

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att:
Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom marknadsförings- och strategiarbete inom digitala medielandskapet i yrkesrollen som Digital Marketing Specialist.
Lösa sammansatta problem inom marknadsförings- och strategiarbete inom digitala medielandskapet i yrkesrollen som Digital Marketing Specialist.
Kommunicera åtaganden och lösningar inom marknadsförings- och strategiarbete inom digitala medielandskapet på såväl svenska som engelska i yrkesrollen som Digital Marketing Specialist.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att:
Självständigt behandla praktisk och strategisk marknadsföring i digitala medier samt digital strategi på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som Digital Marketing Specialist.
Övervaka arbete inom marknadsförings- och strategiarbete inom digitala medielandskapet samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som Digital Marketing Specialist.

TÄNKBARA YRKESROLLER EFTER UTBILDNINGEN:
Digital Marketing Specialist
Digital Specialist
Digital marknadsförare
Marknadsföringskonsult
Campaign Manager
Media Planner

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

IHM Business School AB Stockholm

Webbplats

E-post

Telefon