Socialpedagog

Bunden | Östersund

Som socialpedagog är du med och bidrar på ett konkret sätt till att stötta människor i att leva självständiga välfungerande liv.

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2025

Gå till utbildningen

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen


YH Socialpedagog är för dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna inom olika områden av socialt arbete. En socialpedagog arbetar med människor i olika utsatta grupper i samhället och du får genom utbildningen en bred kompetens som kan användas inom en mängd skilda verksamheter. Socialpedagoger har en växande arbetsmarknad och kompetent personal efterfrågas inom både privat och offentlig sektor.

Yrkesbenämningen är socialpedagog. Utbildningen kan även leda till anställning inom andra liknande områden. Du kommer exempelvis att kunna arbeta inom kommun, landsting, myndigheter, skola, behandlingshem och kriminalvården.

Arbetsuppgifter som Du som socialpedagog kommer att möta är skiftande beroende på vilket område du väljer att arbeta inom. Fokus kommer att vara att tillsammans med den du möter hitta vägar till förändring och utveckling. Du kommer att samarbeta med olika yrkeskategorier exempelvis socionomer, pedagoger, polis, kriminalvård och sjukvård.

I utbildningen ingår följande obligatoriska kurser:

- Socialt arbete - yrkesintroduktion, organisation, lagstiftning, värdegrund och hälsofrämjande perspektiv.
- Utveckling, socialisation och livsvillkor – individ, grupp och samhälle
- Psykisk ohälsa, psykiska funktionsnedsättningar, samsjuklighet
- Socialpedagogik och metodarbete
- Socialpedagogiskt arbete med unga
- Missbruk, beroende och samsjuklighet
- Psykisk ohälsa och antisocial problematik
- Integrationspedagogiskt socialt arbete
- Socialt arbete i nationellt och internationellt perspektiv
- Lärande i Arbete 1
- Lärande i Arbete 2

Utbildningen genomförs på plats i Östersund. Utbildningen är på heltid och Du får räkna med att spendera 2,5-3 dagar per vecka på skolan. Praktikkurserna LIA genomförs på arbetsplatser i länet, så resor kan förekomma. Du kan också ordna Din egen LIA-plats under förutsättning att praktikplatsen uppfyller utbildningens krav. Utbildningen ger rätt till CSN och ingår också i Östersundshems bostadsgaranti för studenter.

Utbildningens innehåll har utvecklats i aktivt samarbete med Umeå Universitet, kommunerna i Jämtland, kriminalvården samt SiS (statens institutionsstyrelse) och privat sektor i form av behandlingshem i regionen.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Folkuniversitetet – Kursverksamheten vid Umeå Universitet