Food & Beverage Manager

Göteborg | Bunden

Omfattning 300 poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2019

Ansök på fei.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

35

Fler starter

1 augusti 2020

Om utbildningen

En F&B Manager är en chefsposition inom hotell- och restaurangnäringen. En Food & Beverage Manager har en ledande befattning, ofta med ansvar för såväl lönsamhet och drift som personal och kvalitetssäkring. Utbildningen syftar till att utveckla din kompetens för att kunna driva och utveckla en restaurang samt leda personalgrupper på ett inspirerande och professionellt sätt. Du utvecklar ett helhetsperspektiv för att skapa goda förutsättningar för alla intressenter i restaurangverksamheten.

KORTFAKTA
Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:
• Food & Beverage Manager
• Källarmästare
• Restaurangchef
• Köksmästare
• Hovmästare
• Platschef

OMFATTNING 60 veckor varav 18 veckor Lärande i arbete (LIA)
FINANSIERING Avgiftsfri utbildning som berättigar till studiemedel från CSN
VAR? Sågeriet, Bror Nilssons gata 16, Göteborg & via FEI FLEX
KONTAKT Maila gärna frågor till oss på yh@fei.se

Kort om utbildningen
Food & Beverage Manager är en yrkeshögskoleutbildning som anordnas i samverkan med arbetslivet och på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Du studerar på heltid under ett och ett halvt år och får en yrkeshögskoleexamen. I varje kurs har vi i genomsnitt schemalagda lektioner två dagar per vecka. Övrig tid arbetar du med projekt, gruppuppgifter samt egna studier. Utbildningen kan med fördel kombineras med ordinarie arbete. Under Lärande i arbete (LIA) följer man arbetsplatsens arbetstider. Föreläsare och lärare som medverkar i utbildningen är personer med anknytning till yrkesområdet.

Utbildningens mål
Målet med utbildningen är att du efter fullgjord utbildning ska kunna arbeta på ledande befattningar inom hotell- och restaurangnäringen. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha:
• kunskaper om vilka krav som ställs på en F&B Manager inom hotell och restaurangbranschen
• färdigheter i ekonomi, ledarskap, praktiskt personalarbete, ansvarsfull alkoholservering, affärsutveckling, livsmedelskunskap och Revenue Management.
• kompetenser för att leda och utveckla verksamheter inom området Food & Beverage
• färdigheter för att driva en lönsam och framgångsrik restaurang

Kurser
Affärsutveckling & Marknad
Ansvarsfull alkoholservering
Ekonomi
Kalkylering & Försäljning
Kommunikation & Service
Ledarskap
Livsmedelskunskap & Livsmedelssäkerhet
Praktiskt personalarbete
Revenue Management
Strategiskt inköp
LIA
Examensarbete

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Företagsekonomiska Institutet 1888 AB

Webbplats

E-post

Telefon