Systemutvecklare IoT

Stockholm | Bunden

Utbildningen för dig som vill programmera för Internet of Things och skapa smartare lösningar med uppkopplade prylar till vardagen och industrin.

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

2 september 2019

Ansök på sti.se

Sista ansökningsdatum

2 juni 2019

Platser

35

Om utbildningen

YRKESROLL
Var med i första stadiet i utvecklingen av nya, smarta lösningar och kan bidra till effektivisering med hjälp av teknik och IT. I vår digitala värld blir allt fler saker uppkopplade. I din yrkesroll är det du som programmerar och designar i IoT-projekt för att skapa bättre och smartare lösningar, både för vardagen, industrin, fastighetsbranschen och många fler områden.

- Jobba från idé och utveckling till programmering och testing fram till färdig lösning
- Utvärdera IoT-lösningar och säkerställa att de uppfyller säkerhets- och kvalitetskrav 
- Utveckla IoT-lösningar som löser problem och följer de krav som ställs

Att arbeta med IoT, eller Internet of Things, är ett nyskapande och innovativt yrke där du dagligen arbetar med problemlösning. Efter utbildningen kan du arbeta som Systemutvecklare IoT, IoT-utvecklare, Utvecklare för inbyggda system eller C/C++-utvecklare.

ARBETSMARKNAD
IoT handlar inte enbart om de uppkopplade prylar som vi bär på oss eller med oss. Det finns stor användning av IoT inom framförallt automationsbranschen. Genom att koppla upp automatiska processer kan vi effektivisera och spara både energi, pengar och tid.

Sverige behöver innovativ teknik och effektiva metoder, utan smarta lösningar skulle vi inte kunna konkurrera med andra länders billigare arbetskraft.

Det finns ett stort rekryteringsbehov och det investeras stora summor i branschen. Regeringen satsar också stort på digitaliseringen av Sverige. Du tar alltså ett steg in i en verklig framtidsbransch.

UTBILDNINGEN
I utbildningen får du kunskap om att effektivt arbeta med IoT-utveckling. Du lär dig hur IoT-system är uppbyggda, hur de fungerar och hur de samverkar med olika system. Du lär dig att programmera och utveckla i olika programspråk och miljöer.

Du får kunskaper att skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och kommentera källkod. Du lär dig att lösa och förhindra syntaxfel, programkörningsfel, programmeringslogiska fel och även problem inom IT-säkerhet.

Utbildningen är på heltid och det är schemalagd undervisning i snitt 18h per vecka. Du får träffa kursledare direkt från branschen och bygger upp ditt CV under utbildningen. Du har20 veckors LIA (Lärande i Arbete) där du är ute på en arbetsplats och lär dig yrket i verkligheten.

Efter utbildningen har du kompetens att arbeta enligt agilt arbetssätt och utveckla effektiva systemlösningar och mjukvara till IoT-projekt.

KURSER
Algoritmer, datastrukturer och design patterns 25p
Automation för fastighet och industri 20p
Big data 10p
Data och IT-säkerhet 20p
Datorkommunikation 25p
Digitalteknik och elektronik 15p
Examensarbete 15p
IoT och datalogi 10p
Lärande i Arbete, LIA 1 40p
Lärande i Arbete, LIA 2 60p
Nätverksprogrammering 20p
Objektorienterad programmering och design 20p
Presentationsteknik 10p
Programmering av inbyggda system 45p
Programmering C/C++ 25p
Projektmetodik 10p
Systemintegration 15p
Test och kvalitetssäkring 15p

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Stiftelsen Stockholms Tekniska Institut

Webbplats

E-post

Telefon