Mobilapputvecklare

Stockholm | Bunden

Ta steget till ett kreativt och spännande yrke! Som mobilapputvecklare designar och programmerar du användarvänliga appar för både iOS och Android.

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

2 september 2019

Ansök på sti.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

35

Om utbildningen

YRKESROLLEN
Som mobilapputvecklare designar och programmerar du smarta, användarvänliga appar. Du arbetar med att bygga och utvärdera lösningar för mobilappar med fokus på upplevelsen. Du designar och programmerar lösningar för både iPhone och Android.

I yrket bidrar du till att hjälpa dina kunder att ge bättre service och smartare lösningar med fokus på en bättre upplevelse. Dina arbetsuppgifter kan omfatta att:
- Bygga och utveckla lösningar för flera olika plattformar och operativsystem
- Skapa prototyper, GUI och UX/UI-leverabler
- Välja teknik för utveckling, genomföra och övervaka apputveckling
- Skapa appar som är dynamiska och datadrivna

I yrket arbetar du enligt agila metoder för att på bästa sätt lösa problem och skapa nya lösningar. Yrkesrollen kan också kallas Fullstackutvecklare JavaScript, Webbutvecklare, JavaScript-programmerare och Hybridapputvecklare.

ARBETSMARKNADEN
IT-branschen har en stor brist på arbetskraft och företagen har svårt att rekrytera. De stora bristerna leder till och med till att de får tacka nej till jobb eftersom de inte har tillräckligt med personal för att genomföra alla jobb.

IT&Telekomföretagen beräknar att det kommer att finnas en brist på 70.000 personer i branschen år 2020.

”Vi är i stort behov av kompetens och anser att YH-utbildningar som denna väl uppfyller kraven som branschen ställer. Den ger en bra karriärmöjlighet och utrymme för personlig utveckling i branschen” – Fredrik von Essen, Näringspolitisk expert IT&Telekomföretagen.

UTBILDNINGEN
I utbildningen får du kunskap om att effektivt arbeta med mobilapputveckling och du lär du dig en mängd olika programmeringsspråk. Du får arbeta enligt agila arbetsmetoder och lär dig samarbeta i projekt.

Du lär dig att läsa, skriva, strukturera, analysera, dokumentera och kommentera källkod. Du får kunskap att lösa problem genom att designa, planera och utföra mobilapputveckling på ett effektivt sätt.

För att kunna skapa effektiva och användarvänliga mobilappar lär du dig att designa och utveckla UX/UI-leverabler. Du får också kunskaper för att publicera appar på AppStore och GooglePlay.

Utöver de tekniska delarna får du även kunskap om att effektivt planera och samarbeta i projekt. Du får kunskaper om att arbeta i grupp samt att kommunicera på ett effektivt sätt med olika målgrupper.

Utbildningen är på heltid och har i snitt 18h schemalagd undervisning per vecka. Du får träffa föreläsare direkt från branschen och börjar bygga upp din portfolio redan under utbildningen. Du har även 20 veckor LIA (Lärande i Arbete) där du är ute på en arbetsplats och lär dig yrket i verkligheten.

KURSER
Androidutveckling 50p
Examensarbete 20p
Projektmetodik 20p
iOS-utveckling 50p
Lärande i Arbete, LIA 1 40p
Lärande i Arbete, LIA 2 60p
Introduktion till apputveckling 15p
OOP, datastrukturer, algoritmer och design 25p
Hybridutveckling med Javascript 50p
UX/UI 20p
Webbkommunikation, APIer och backend 25p
Xamarin 25p

5 YH-poäng = 1 veckas studier

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Stiftelsen Stockholms Tekniska Institut

Webbplats

E-post

Telefon