Värdeskapande logistik

Distans | Jönköping

Vill du bli en nyckelperson inom logistik och arbeta med effektivisering och anpassning av varuflöden? Läs distansutbildningen Värdeskapande logistik!

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

26 augusti 2024

Gå till utbildningen

Sista ansökningsdatum

15 april 2024

Fler starter

1 augusti 2025, 1 augusti 2026

Om utbildningen

Utbildningen genomförs som en distansutbildning med ett antal fysiska träffar i Jönköping.

Vill du jobba som logistiker, transportlogistiker, transportledare, tullombud eller speditör?

Allt är logistik! Efter utbildningen kan du arbeta med effektivisering och anpassning av varuflöden utifrån de förutsättningar som styr internationell handel och e-handel. Jönköpingsregionen utgör en av Sveriges primära knutpunkter för logistik, och efterfrågan på arbetskraft är betydande både nationellt och internationellt. För den som innehar en utbildning inom logistik är möjligheterna till anställning betydande.

Efter utbildningen kommer du bland annat att ha kunskaper om logistiska flöden, regelverk för transport, kvalitets- och miljöledningssystem samt kunskaper om företagsekonomiska parametrar.

Behovet av arbetskraft är stort och utbildningen har skräddarsytts i samarbete med branschen för att möta företagens behov. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Bring Intermodal, Elgiganten, DHL, Branschexpert, Logistic Proffesionals, Fläktgroup Sweden AB, IKEA Ingka, Stena Recycling AB och Södra Munksjön Utvecklings AB.

Under utbildningen får du möjlighet att utveckla och fördjupa dina kunskaper inom logistik. Du kommer att lära dig metoder för att effektivisera varuflöden samt utveckla förståelse för de regler, lagar och avtal som styr internationell transport, export och import.

Erfarna lärare leder undervisningen och utbildningen gästas av föreläsare från branschen. Utbildningen är utformad med ett distansupplägg, detta möjliggör att arbete kan kombineras med studier. Ett antal fysiska träffar är obligatoriska.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan Jönköping, Jönköpings kommun.

Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens. Om du är intresserad av en utbildning men, har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under antagning på JU.SE/YH

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Webbplats

Telefon