Besiktningsman, bygg och fastighet

Distans | Göteborg, Malmö, Stockholm

Det enda YH-programmet i Sverige som ger kunskaper och praktisk kompetens inom inspektion och besiktning av entreprenader och fastigheter.

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2024

Gå till utbildningen

Öppen för sen anmälan

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

1 augusti 2025, 1 augusti 2026

Om utbildningen

Det enda YH-programmet i Sverige som ger kunskaper och praktisk kompetens inom inspektion och besiktning av entreprenader och fastigheter. Behovet är enormt stort och förväntas bli ännu större om två år.

Vad gör en besiktningsman?
En besiktigare eller besiktningsman genomför kontroller av olika byggprojeket, nybyggen och renoveringar men kan också nsvara för att planera underhåll. Du ser till att projektet uppfyller gällande regler och lagarna. Du granska och påvisar eventuella briser.

Efterfrågan på experter inom bygg- och fastighetsbesiktning?
Bygg- och fastighetssektorn genomgår ständiga förändringar och kräver kompetenta besiktningsmän för att säkerställa att projekt uppfyller höga standarder och följer gällande regelverk. Detta skapar en stor efterfrågan på välutbildade besiktningsmän.

Specialiserad utbildning
YH-programmet är noggrant utformad för att täcka alla aspekter av bygg- och fastighetsbesiktning. Du kommer att lära dig om strukturer, installationer, energieffektivitet och andra viktiga områden som är avgörande för att bedöma och säkerställa kvaliteten på byggprojekt och fastigheter.

Lågkonjunktur?
Även under lågkonjunktur finns det behov av besiktningsmän. Det finns alltid byggentreprenader och fastigheter som ska besiktigas men också besiktningsformer som inte påverkas av att det byggs mindre. Exempelvis garantibesiktning, statusbesiktning och underhållsplanering.

Praktisk erfarenhet
Genom praktiska övningar och projekt kommer du att tillämpa dina kunskaper i verkliga scenarier. Detta ger dig den erfarenhet och kompetens som behövs för att möta de utmaningar du kommer att ställas inför i yrkeslivet.

Nätverksbyggande
Vår utbildning ger dig möjlighet att skapa viktiga kontakter inom branschen genom samarbete med företag och organisationer. Detta nätverk kan vara ovärderligt när det gäller att söka jobb och främja din yrkeskarriär.

Utbildningens mål
Efter avslutad utbildning kommer du att vara rustad för en projektledande roll inom besiktning. Du kommer att ha kunskaper och färdigheter inom:

Specialiserad teoretisk och praktisk inspektion och bedömning av entreprenader och fastigheter.
Angränsande områden som byggnadsteknik, entreprenadjuridik, projektledning och underhållsplanering.
Arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk inspektion och bedömning.
Färdigheter efter avslutad utbildning
Du kommer att kunna planera, utföra och identifiera resurser för specialiserade arbetsuppgifter inom inspektion och bedömning. Dessutom kommer du att lösa sammansatta problem, kommunicera effektivt på svenska samt övervaka och slutföra projekt inom din yrkesroll.

Kurser och Innehåll
Under utbildningen kommer du att få en bred kunskap om olika former av besiktning, byggprocessen, byggteknik, discipliner och branschregler, ritningslära, samt mycket mer. En betydande del av utbildningen fokuserar på praktiska moment och erfarenhetsbaserat lärande.

Praktikperioder
Du gör praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

YH-utbildningen är kostnadsfri
Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma. Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).


Du får även tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom över 16 000 onlinekurser.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

John Ericsson Institutet

Webbplats

Telefon