Paralegal

Bunden | Göteborg

Vill du vara ett värdefullt stöd för jurister och ha kontakt med domstolar och klienter? Har du en utvecklad servicekänsla och är noggrann?

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

2 september 2024

Gå till utbildningen

Sista ansökningsdatum

15 april 2024

Fler starter

1 september 2025, 1 september 2026

Om utbildningen

Paralegal
Det här är utbildningen för dig som är noggrann och strukturerad och som vill satsa på en karriär inom juridik. Under dina två år hos oss får du kompetens för att kunna arbeta som kvalificerad paralegal, juridisk assistent eller domstolshandläggare. Vi samarbetar med många aktörer i branschen, vilket ger dig ett brett och värdefullt kontaktnät i arbetslivet redan under studietiden.

Vad gör en paralegal?
Som paralegal är du en kvalificerad juridisk handläggare. Din yrkestitel kan exempelvis vara paralegal, domstolshandläggare eller juridisk assistent och dina arbetsuppgifter varierar mycket beroende på var du arbetar. En viktig uppgift oavsett arbetsplats är att vara kontaktperson för ombud, klienter, domstolar och myndigheter, vilket ställer höga krav på bemötande och service.

Som domstolshandläggare bereder och handlägger du brottsmål, tvistemål, konkurser och andra ärenden. Du kan också upprätta förslag till enklare domar och beslut, göra enklare rättsutredningar och vara protokollförare vid förhandlingar.

Arbetar du på advokatbyrå eller företag kan du jobba med handläggning av juridiska, ekonomiska och arbetsrättsliga frågor. Du gör research och sammanställer informationsmaterial.

Yrkesroller och arbetsplatser
Efter avslutad utbildning kan du jobba som kvalificerad paralegal eller juridisk assistent på advokatbyråer eller juridiska avdelningar på företag och i organisationer. Du kan också jobba som domstolshandläggare på domstolar och hos myndigheter. Andra möjliga yrkestitlar är juristassistent, mäklarassistent, åklagarsekreterare, advokatsekreterare och chefsassistent.

Om utbildningen
Under utbildningen lär du dig bland annat
- hur rättssystemet fungerar i Sverige, relevant materiell juridik och praktisk juridisk metod
- om ekonomi med betoning på redovisning och analys
- svensk och engelsk rättsterminologi, vilket ger dig möjlighet att jobba både i svensk och internationell verksamhet
- att kommunicera skriftligt och muntligt utifrån mottagarens behov
- att hantera olika verksamhetssystem och de vanligaste IT-verktygen som används inom det juridiska området
- att söka information i webbaserade rättsdatabaser.

Mer information: https://yrgo.se/utbildningar/paralegal/

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Göteborgs Stad, Yrgo