Lista över kurser på komvux

Här ser du vilka kurser som du har rätt att delta i inom kommunal vuxenutbildning för att uppfylla krav på särskilda förkunskaper inom yrkeshögskolan. 

 • Anatomi och fysiologi 1 (ANOANA01)
 • Anatomi och fysiologi 2 (ANOANA02)
 • Bygg och anläggning 1 (BYGBYG01)
 • Bygg och anläggning 2 (BYGBYG02)
 • Ellära 1 (ELLELL01)
 • Energiteknik 1 (ENEENE01)
 • Engelska 6 (ENGENG06)
 • Etik och människors livsvillkor (MÄNETI0)
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (FUTFUN01)
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (FUTFUN02)
 • Fysik 1a (FYSFYS01a)
 • Gerontologi och geriatrik (GERGER0)
 • Hälso- och sjukvård 1 (HAOHAL01)
 • Hälso- och sjukvård 2 (HAOHAL02)
 • Hälsopedagogik (HALHAL0)
 • Matematik 2a (MATMAT02a)
 • Matematik 2b (MATMAT02b)
 • Matematik 2c (MATMAT02c)
 • Naturkunskap 2 (NAKNAK02)
 • Omvårdnad 1 (OMVOMV01)
 • Omvårdnad 2 (OMVOMV02)
 • Praktisk ellära (ELLPRA0)
 • Programmering 1 (PRRPRR01)
 • Psykiatri 1 (PSYPSY01)
 • Psykiatri 2 (PSYPSK02)
 • Psykologi 1 (PSKPSY01)
 • Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1)
 • Social omsorg 1 (SOASOC01)
 • Social omsorg 2 (SOASOC02)
 • Specialpedagogik 1 (SPCSPE01)
 • Specialpedagogik 2 (SPCSPE02)
 • Svenska 2 (SVESVE02)
 • Svenska 3 (SVESVE03)
 • Svenska som andraspråk 2 (SVASVA02)
 • Svenska som andraspråk 3 (SVASVA03)
 • Teknik 1 (TEKTEK01)