Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Distans | Torsåker

Vill du göra skillnad för människor med funktionsnedsättning, driva utvecklingsarbete och vägleda dina kollegor i kvalitetsarbete? Bli Stödpedagog!

Omfattning 200 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 50%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2023

Ansök på omsorgsforlaget.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

1 augusti 2024, 1 augusti 2025

Om utbildningen

Den här yrkeshögskoleutbildningen till Stödpedagog är en CSN-berättigad och eftergymnasial utbildning, för dig som vill utvecklas inom ditt yrkesområde och göra skillnad i arbetet för människor med funktionsnedsättningar, deras anhöriga och även vara ett samverkande stöd för att kvalitetssäkra och höja yrkeskunskapen brett inom LSS-verksamhet.

Utbildningen bedrivs i ett modernt klassrum med digitala väggar. Distansupplägget gör att du kan genomföra din utbildning där du är och ändå träffa lärare med en samlad spetskompetens inom funktionshinderområdet, noga utvalda från hela landet.

Utbildningen är på 200 yhp och studietakten är halvtidsstudier under två år.

En viktig del i utbildningen är att förena teori och kunskapsinhämtning med praktisk färdighetsträning. Det sker genom engagerande uppgifter där du enskilt eller tillsammans med andra studerande, tittar på verkliga situationer som uppstår inom LSS-verksamhet, i mötet med personer med funktionshinder, deras anhöriga, andra medarbetare i verksamheten eller samhället och utformar det bemötande eller arbetssätt som är lämpligt och som huvudpersonen och situationen efterfrågar.

Du kommer att ta del av föreläsningar, kunskapsprov och reflektionsuppgifter med handledande feedback samt ha stort utbyte av det kollegiala erfarenhetsutbyte som sker med andra studerande i utbildningen.

Din kunskapsinhämtning och färdighetsträning omvandlas till kompetens undan för undan genom utbildningen, men kanske framförallt genom det självständiga analysarbete som du genomför både under kursen Lia - Lärande i Arbete och det avslutande Examensarbetet.

Allt ditt lärande sker i en trygg och tillgänglig studiemiljö och med utmanande och engagerande studieuppgifter där du får möjlighet att växa och bygga den kompetens som just din nuvarande och framtida arbetsgivare är i stort behov av.

I utbildningen ingår följande kurser:
Praktisk juridik inom social omsorg
Funktionsnedsättningar
Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd
Etik och professionellt förhållningssätt
Människan i utveckling
Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt
Dokumentation och kvalitetssäkring
LIA - lärande i arbete
Examensarbete

Efter utbildningen kan du anta ett utökat ansvar för delar av det systematiska kvalitetssäkrande arbetet inom LSS-verksamhet, samarbeta i tvärprofessionella team och team med stödpedagoger. Du kommer att kunna vara ett utökat stöd för både verksamhetsansvarig och den egna eller andra verksamheter.

Vill du veta mer om kompetensen stödpedagog och distansutbildning skriv till yrkeshogskolan@omsorgsforlaget.se

Vi ser fram emot din ansökan!

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Omsorgsförlaget