Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Distans | Torsåker

Vill du göra skillnad för människor med funktionsnedsättning, driva utvecklingsarbete och vägleda dina kollegor i kvalitetsarbete? Bli stödpedagog!

Omfattning 200 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 50%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

26 augusti 2024

Gå till utbildningen

Sista ansökningsdatum

26 maj 2024

Fler starter

25 augusti 2025

Om utbildningen

Yrkeshögskoleutbildningen Stödpedagog inom funktionshinderområdet vänder sig till dig som vill utvecklas inom ditt yrkesområde och göra skillnad i arbetet för människor med funktionsnedsättningar och deras anhöriga, samt vara ett stöd för att kvalitetssäkra och höja yrkeskunskapen brett inom LSS-verksamhet.

Utbildningen bedrivs i ett klassrum med digitala väggar, utan fysiska träffar men med sammanlagt ca 20 digitala träffar då du möter utbildare, gästföreläsare och övriga deltagare. Distansupplägget gör att du kan genomföra hela utbildningen där du är och ändå träffa lärare med spetskompetens inom funktionshinderområdet, noga utvalda från hela landet. Träffarna innehåller föreläsningar, gruppdiskussioner och workshops.

Utbildningen är på 200 yh-poäng och studietakten är halvtidsstudier under två år. Studierna ger möjlighet till studiemedel från CSN. Följande kurser ingår i utbildningen:
Praktisk juridik inom social omsorg, 15 yhp
Funktionsnedsättningar, 25 yhp
Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd, 35 yhp
Etik och professionellt förhållningssätt, 15 yhp
Människan i utveckling, 15 yhp
Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt, 35 yhp
Dokumentation och kvalitetssäkring, 15 yhp
LIA - Lärande i arbete, 20 yhp
Examensarbete, 25 yhp

En viktig del i utbildningen är att förena teori med praktisk färdighetsträning. Det sker genom studieuppgifter där du enskilt eller tillsammans med andra studerande utgår från verkliga situationer som uppstår inom LSS-verksamhet. Det kan vara i mötet med personer med funktionshinder, deras anhöriga, andra medarbetare i verksamheten eller samhället. Du får träna på att utforma det bemötande eller arbetssätt som är lämpligt och som huvudpersonen och situationen efterfrågar.

Du kommer att få ta del av litteratur, föreläsningar och annat kursmaterial och arbeta med reflektionsuppgifter med handledande feedback från utbildarna. Du kommer också att ha stor nytta av det kollegiala erfarenhetsutbyte som sker med andra studerande i utbildningen.

Din kunskapsinhämtning och färdighetsträning omvandlas till kompetens undan för undan genom utbildningen, men kanske framför allt genom det självständiga projektarbete som du genomför både under kursen LIA – Lärande i arbete – och det avslutande examensarbetet.

Allt ditt lärande sker i en trygg och tillgänglig studiemiljö med både utmanande och engagerande studieuppgifter, där du får möjlighet att växa och bygga den kompetens som just din nuvarande och framtida arbetsgivare är i stort behov av.

Efter utbildningen kan du anta ett utökat ansvar för delar av det systematiska kvalitetsarbetet inom LSS-verksamhet, samarbeta i tvärprofessionella team och team med stödpedagoger. Du kommer att kunna vara ett kompetent stöd för både verksamhetsansvarig och den egna eller andra verksamheter.

Vill du veta mer om kompetensen stödpedagog och vår distansutbildning, skriv till yrkeshogskolan@omsorgsforlaget.se

Vi ser fram emot din ansökan!

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Omsorgsförlaget