Drifttekniker kraft & värme/process

Bunden | Borlänge, Gävle, Kramfors

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2022

Ansök på skys.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Utbildningen ger dig yrkeskompetens för att arbeta som Drifttekniker och Underhållstekniker med utrustning, system och komponenter inom kraft- energi- och process- industrin.

Utbildningen ger också kompetens inom projekt- ledning, projektering/utredning och arbetsledning. Den ger möjligheter till karriärutveckling inom de olika yrkesspåren. Några av tyngdpunkterna i utbildningen är energieffektivisering och driftsoptimering, drift och underhåll inom Kraftvärme och fjärrvärme.

En drifttekniker kan exempelvis arbeta på anläggningar som ansvarar för leverans av värme, ånga, kyla och el till sina kunder och sköter då allt från tillsyn av drift till service och underhåll. Ofta handlar det om att ha ett helhetsperspektiv över det som berör ventilation, värme och energi. Arbetet innefattar installationer, felsökningar och åtgärder samt att säkerställa driften ute i olika anläggningar.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:
Utföra och sköta drift och underhåll i process- eller produktionsanläggningar
Analysera och åtgärda driftproblem
Arbeta för en långsiktigt hållbar och energieffektiv drift i det dagliga arbetet
Deltaga vid projektering, konstruktion och upphandling
Utföra riskanalyser, förbättra och tillämpa systematiskt säkerhetsarbete

Vad kommer jag att kunna jobba som?
Drifttekniker
Servicetekniker
Driftsledare och arbetsledare
Energitekniker
Underhållstekniker

Utbildningen innehåller följande kurser:
Driftteknisk Matematik
Elteknik/Elkunskap
Energikunskap
Examenarbete
Kraftvärme, anläggning och fjärrvärme
Processkunskap Industrisystem
Styr- och reglerteknik
Systemkunskap industri
Teknisk engelska
Underhålls- och serviceteknik
Miljöteknik

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige

Webbplats

E-post

Telefon