Utbildningarna matchar arbetslivets behov

Yrkeshögskolan är eftergymnasial, kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

Infografikfilm om YH

Inom yrkeshögskolan är arbetsgivarna aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna. Du möter dem på föreläsningar, i projekt och på din praktik (LIA).

Eftersom arbetsmarknadens behov förändras över tid uppdateras även utbildningarnas innehåll och inriktning. Nya startar och andra försvinner allt eftersom kompetensbehovet förändras.

För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med utbildningen. 

Fakta

  • De flesta utbildningarna är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel.
  • Du kan välja mellan 16 olika utbildningsområden och hundratals olika yrkesinriktningar.
  • LIA innebär att du utbildas i skarpt läge ute på en arbetsplats.
  • Yrkeshögskolan består av många olika utbildningsanordnare (skolor) runt om i landet.
  • Utbildningarna bedrivs av privata utbildningsföretag, kommuner, landsting och universitet/högskolor.
  • Utbildningarna står under statlig tillsyn och kvalitetsgranskning av Myndigheten för yrkeshögskolan.
  • YH-studerande får ofta jobb direkt efter examen.