Studiemedel och studieavgifter

Alla utbildningar inom yrkeshögskolan berättigar till studiemedel från CSN och nästan alla är avgiftsfria.

På flertalet YH-utbildningar är det kostnadsfritt att studera, men det finns några få som tar ut en studerandeavgift.

På samtliga utbildningar måste du själv betala för litteratur och annat studiematerial, precis som på en högskoleutbildning.

Kolla alltid upp alla eventuella kostnader innan du anmäler dig till en utbildning.  

Alla utbildningar berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Det gäller även LIA-perioderna (Lärande i arbete) som är förlagda ute på en arbetsplats.

Läs mer om studiemedel på CSN:s webbplats

Mecenatkortet

Med Mecenatkortet får du som yrkeshögskolestudent rätt till en rad rabatter, bland annat på resor.

För vidare information, se Mecenat.se