Studerandeinflytande

Som studerande på yrkeshögskolan ska du ha möjlighet att påverka din utbildnings innehåll och genomförande.

Utbildningsanordnarna (skolorna) ska verka för att studerande tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

Det sker bland annat genom att alla program har minst en studeranderepresentant i ledningsgruppen.

Skolan ska lyssna på det som de studerande framför och genomföra åtgärder om det behövs. Det innebär inte nödvändigtvis att alla önskemål tillgodoses.