Reell kompetens – validera dina erfarenheter

Om du saknar nödvändiga betyg eller intyg är validering ett sätt att bli behörig till en utbildning eller för att tillgodoräkna dig delar av en utbildning.

Kunskap och kompetens kan du få både via formell utbildning (till exempel gymnasie- eller högskoleutbildning) och från arbete, föreningsverksamhet eller icke-formell utbildning (till exempel en kurs på fritiden). Den samlade, faktiska kompetens du har kallas för reell kompetens och validering är en metod för att lyfta fram din reella kompetens. Validering innebär att dina kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt. Den faktiska kompetensen bevisas genom olika test.

Så kommer du vidare, även utan betyg

  • Har du kunskaper och kompetenser som du vill använda för att bli behörig till yrkeshögskola eller vill du tillgodoräkna dig tidigare studier för att förkorta en utbildning? Hitta din utbildning på yrkeshogskolan.se och kontakta utbildningsanordnaren för att validera dina erfarenheter.
  • Även du som har formella betyg från en utbildning kan alltså valideras och på så vis förkorta tiden på en annan utbildning, så att du slipper läsa det du redan kan.
  • Behöver du en gymnasieutbildning innan du kan fortsätta med en yrkeshögskoleutbildning? Kontakta i första hand din kommun och be att få göra en validering.
  • Tänk på att flera olika myndigheter arbetar med validering. Utöver Myndigheten för yrkeshögskolan som handhar yrkeshögskoleutbildningar, har Universitets- och högskolerådet (UHR), Arbetsförmedlingen (AF), Skolverket, Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet uppdrag inom validering.