Om du ser brister i din utbildning

Om du upplever brister i din utbildning finns det olika saker du kan göra för att komma till rätta med problemet.

För alla utbildningar finns det en utbildningsplan som beskriver utbildningens innehåll och upplägg. Läs gärna igenom den för att se vad som gäller för just din utbildning. Utbildningsplanen ska finnas tillgänglig hos utbildningsanordnaren (skolan).

Prata först med den som bedriver utbildningen

Om du av någon anledning är missnöjd med din utbildning bör du i första hand ta upp det med utbildningsanordnaren. Du kan också vända dig till den studerande i din klass som sitter i ledningsgruppen.

Om du vill lämna ett klagomål

Om du har försökt lösa problemet genom kontakt med anordnaren och/eller studeranderepresentanten i ledningsgruppen men fortfarande är missnöjd, kan du lämna ett klagomål till Myndigheten för yrkeshögskolan. När vi får uppgifter om att det finns brister i en utbildning gör vi en bedömning om vi ska starta en tillsyn och vad vi då ska utreda. Skulle myndigheten vid en utredning hitta brister i utbildningen kan vi ställa krav på åtgärder.

Mer information om hur du lämnar klagomål på en utbildning finns på myndighetens webbplats myh.se

Har du frågor är du välkommen att kontakta myndigheten på telefon 010‑209 01 00, så får du prata med en utredare som arbetar med klagomålsärenden.