Praktik – Lärande i arbete (LIA)

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik på de flesta utbildningarna. Praktiken kallas LIA och är förlagd ute på en arbetsplats.

Under LIA-perioderna utbildas du på arbetsplatsen under handledning av arbetsgivaren. Det innebär att du får vidareutveckla dina kunskaper från skolan i en verklig miljö. 

Redan under utbildningen får du arbetslivserfarenhet och träning i yrkesrollen. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter examen.

LIA:n ingår i utbildningens kursplan och har satta kursmål som du ska uppnå.

Alla utbildningar som leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen och omfattar 400 YH-poäng (motsvarar två års heltidsstudier) eller mer innehåller minst 25 procent LIA.

Kontakta skolan för information om hur LIA:n organiseras och hur stor del av utbildningstiden som är LIA på den utbildning du är intresserad av.

Visste du att...

  • Många arbetsgivare handplockar sina medarbetare direkt från yrkeshögskolan.
  • Våra uppföljningar visar att i snitt femtio procent av de studerande har fått jobb på sin LIA-plats efter utbildningen.